Agrárvilág

Partnereink

Mikor kell adót fizetni a mezőgazdasági őstermelőnek a támogatások után?

  • 2017. április 10., hétfő 10:44
  • 6629 View

A mezőgazdasági őstermelő önálló tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján költségei fedezetére vagy fejlesztési célra vissza nem térítendő támogatást kaphat. A támogatások összegét a mezőgazdasági őstermelőnek az Szja tv. 10. § alapján nyilván kell tartania. Ez nemcsak az éves adókötelezettség miatt szükséges, hanem amiatt is, mert egy esetleges adóellenőrzés keretében a bevételekkel el kell számolni.

A cél szerinti támogatások szolgálhatják a költségek fedezetét, a különböző fejlesztési célokat (beruházásokat), továbbá lehetnek egységes területalapú (továbbiakban: földalapú) támogatások.

a) A költségek fedezetére és/vagy fejlesztéshez folyósított támogatások
A támogatás összegéből tételes költségelszámolás esetén az adóévben az az összeg minősül bevételnek, amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) - ideértve az értékcsökkenési leírást is - összegével.

Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál, akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül, azaz a támogatás összegéből az adóévben teljesített ilyen kiadásnak megfelelő részt is az adóévben megszerzett bevételnek kell tekinteni. Az átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra, jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegét a tevékenységének bevételei között nem veheti figyelembe, azt önálló tevékenységből származó bevételének kell tekintenie, mellyel szemben a cél szerinti kiadások elszámolhatók. Tárgyi eszköz beszerzése estén elengedhetetlen annak nyilvántartásba vétele a tárgyi eszköz nyilvántartásban, mivel az átalányadózás megszüntetése esetén előfordulhat, hogy a támogatásból is vásárolt tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti nettó értékének elszámolására még sor kerül a tételes költségelszámolás során.

b) Földalapú támogatás

Az Szja tv. rendelkezése szerint a földalapú támogatás nem minősül költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak (3. § 28. pont). E támogatás összegét a folyósítás évében kell őstermelői bevételnek tekinteni.
 
Bevételi értékhatárok változása a támogatások következtében
Az Szja tv. 7. § (3.) bekezdése értelmében, ha az őstermelő adókötelezettségét a magánszemély tevékenységéből származó bevételi értékhatárától függően kell vagy lehet megállapítani, akkor az értékhatár a támogatás összegével megemelkedik. Az értékhatár megemelkedik akkor is, ha a magánszemély a területalapú támogatás mellett a költségek fedezetére vagy fejlesztési célú, illetve egyéb (pl. jövedéki adó visszatérítése címén) támogatást kap. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden esetben a támogatások összege nélküli bevételt kell vizsgálni az adózási feltételül megállapított bevételi értékhatároknál, azaz kizárólag a tényleges tevékenységből származó bevétel összege befolyásolja a bevételi értékhatárokat, függetlenül attól, hogy az előzőekben leírtak szerint a támogatás fő szabály szerint része a bevételnek.

Adókötelezettséget befolyásoló értékhatárok:
–    az adómentesnek tekintett 600 000 forint bevételi értékhatár;
Gyakorlatban, ha a magánszemély őstermelésből származó bevétele pl. 590 000 forint és földalapú támogatás címén 1 500 000 forint támogatást kap, akkor nem is kell őstermelői tevékenységére tekintettel bevallást benyújtania, mivel a példabeli esetben az adómentes bevételi értékhatár 2 090 000 forintra megemelkedett.
–    a mezőgazdasági kistermelők esetében a 8 millió forint bevételi értékhatár;
Gyakorlatban, a tételes költségelszámolást választó kistermelő esetében bizonylat nélkül elszámolható 40 % kistermelői költségátalányt a támogatás összegével növelt bevétel alapulvételével kell figyelembe venni.
–    a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági kistermelők esetében az adómentes értékhatárt meghaladó, de 4 millió forintnál nem több az őstermelői bevétel a támogatás összegével, akkor egyszerűsített nyilatkozattételi jogával élhet a kistermelő;
A gyakorlatban, ha például a kistermelő bevétele 3 900 000 forint és a területlapú támogatás összege 1 500 000 forint, a költségek fedezetére pedig 500 000 forint támogatást kapott, akkor továbbra is élhet az egyszerűsített nyilatkozattételi jogával az éves adóbevallás benyújtásakor, feltéve, hogy rendelkezik legalább a bevétel 20 %-át kitevő összegben a tevékenységével összefüggésben költségként felmerült, a magánszemély nevére kiállított számlával. A mezőgazdasági kistermelőnek ebben az esetben csak nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik, de adófizetési kötelezettsége nem, függetlenül attól, hogy a 4 millió forint bevételi értékhatárt 2 000 000 forinttal átlépte. A 8 millió forint bevételi értékhatár átalányadózás választása esetén, vagyis amennyiben a kistermelő bevétele e támogatás összege miatt lesz több mint 8 millió forint, akkor az átalányadózásra való jogosultságát az adóévben nem veszíti el.

Kökényesiné Pintér Ilona
tanácsadó igazgatóhelyettes

Saldo Zrt.

Elérhetőségek:

Cím: 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Telefonszám: 1/237-9800
Honlap: www.saldo.hu
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Forrás: www.saldo.hu

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket:

: