Kövesd te is!

Agrárvilág

Partnereink

Lehetővé válik az aszály elleni rendkívüli öntözési célú vízhasználat

A tavaszi szárazság miatti mezőgazdasági károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében a kormány bevezeti a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a termelők számára. Az új jogintézmény bejelentés alapján, meghatározott feltételekkel, egyhónapos időtartamig vízjogi engedély nélkül teszi lehetővé a mezőgazdasági öntözést a kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban.

A mezőgazdasági területeken már az év elején jelentkező csapadékhiány egyes növényi kultúrák fejlődését visszavetette, és az ágazatnak – a várható terméskiesés miatt – károkat okoz. A belügyminiszter 2019. április 1-től kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, és ezalatt, a vízjogi engedélyezési eljárás alapján, egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kérhető. Azonban a szakmai szervezetek jelzése szerint további rendkívüli vízhasználati lehetőséget szükséges teremteni a haladéktalanul öntözni kívánó termelők számára a kiemelten aszályos térségekben, hogy ne alakuljon ki katasztrófahelyzet.

Mindezek miatt a 98/2019. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján a kormány bevezeti – az aszály elleni védekezés érdekében – a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, amely ugyanazon területre legfeljebb egy hónapig lesz megengedett a tartósan vízhiányos időszakban. (Egy hónap elteltével egynyári öntözési engedélyt vagy vízjogi öntözési engedélyt kell kérelmezni a további öntözési igény esetén.)

A területileg illetékes vízügyi hatóság felé beadott igénybejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • a vízhasználó nevét, címét;
  • a vízkivétel helyét (helyrajzi szám, EOV koordináta vagy szelvényszám megadásával);
  • a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
  • a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;
  • a kivenni tervezett víz mennyiségét (köbméter/nap és köbméter/hónap megadásával);
  • a vízkivételi szivattyú kapacitását és az üzemnapló vezetésének helyét;
  • az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását is csatolni kell.

További fontos kitétel – ahogyan az egynyári öntözésnél – csak közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 1200 köbméter/hektár mennyiségű öntözővíz kijuttatása lehetséges, legfeljebb 100 hektár területre. Az aszály elleni öntözés ideje alatt a vízkészlet-járulékot nem kell fizetni, a vízszolgáltatási díjnak is csak a 70 százalékát kell megfizetni. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentéséhez szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni.

A vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról a növény- és talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül tájékoztatja.

Forrás: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/99339-lehetove-valik-az-aszaly-elleni-rendkivuli-ontozesi-celu-vizhasznalat

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket: