Agrárvilág

Kövesd te is!

Partnereink

A LEGTÖBB HÚSMARHATARTÓ IDÉN IS LIMOUSIN TENYÉSZBIKÁT VÁSÁROLT

  • 2020. október 24., szombat 19:17

Az igényelt támogatások statisztikája mindig jól látható információt ad arról az „áruról” amelyre a támogatásokat kérik vásárlóik. Erre jó példa az idei tenyészbika „de minimis” támogatás, mely jó indikátora a tenyészbikapiac hazai alakulásának. 2019 szeptember 1 és 2020 augusztus 31 között minden olyan tenyésztő, aki tenyészbikát állított be a tenyészetébe, beadhatta támogatási igényét az államkincstárhoz idén szeptember 1. és 20. között. Az igénylésekhez a vásárolt bika fajtájától függően tenyésztőszervezeti igazolást kellett kérni a kérelmezőknek, melyeket az adott fajta tenyésztőegyesülete állított ki. Ezek összesítéséből látszik, hogy idén a francia fajtákat vásárolták a legszívesebben a tartók, köztük legnagyobb létszámban a Limousint.

STATISZTIKA

Az idei kérelmekben szereplő bikák létszáma jóval felülmúlta a tervezett számokat. Ebben a támogatási ciklusban a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és az Agrárminisztérium 1000-1100 bikával számolt, ám a végleges létszám 1468 tenyészbika lett, mely több, mint 30%-os növekedés. A számok azt is megmutatták, hogy a támogatandó tenyészbikák nagyobb része, közel 70%-a fiatal minősített tenyészbika, míg 30%-a idősebb. Ez az arány nem csak a teljes létszámra igaz, hanem a Limousin fajtán belül is ugyanez a ráta figyelhető meg. A Blonde d’Aquitaine tenyészbikák esetében az arány picit kisebb (66%), azonban a különbség elhanyagolható. A Limousin fajta után igényelt támogatás, mely az összes igénylés 37%-a a legnagyobb szelet a tortából. A Limousint követő Charolais, valamint az Angust mindössze 15 bikával alulmúló, így 4. helyen záró Blonde d’Aquitaine (tehát a három francia fajta) együtt 74%, azaz majdnem három-negyedét teszi ki a teljes támogatott létszámnak, amely nagyon nagy arány összességében. Persze ezek a számok nem csupán egy-egy fajta tenyészállatainak minőségi különbségein alapulnak, hanem inkább azon múlnak, hogy mely fajtákat használják inkább apai vonalban és melyeket anyaiban… A francia fajták az előbbi csoporthoz tartoznak.

A TENYÉSZBIKA ELŐÁLLÍTÁS VOLUMENE

Amikor szeptember elején az előző támogatási ciklusban előállított tenyészbikák létszámát megnéztük, már sejteni lehetett, hogy nem kevés támogatási kérelemhez kell igazolást kiadnunk. Mind a Limousin, mind a Blonde d’Aquitaine fajta esetében évek óta folyamatos létszám növekedést tapasztalunk az előállított tenyészbikák tekintetében, azonban a limousin fajtájú egyedek az utóbbi két évben igencsak erős kibocsátásbeli növekedést produkáltak. Ez nagyrészt valószínűsíthetően a támogatás megjelenésének köszönhető, melyet először tavaly lehetett kérelmezni. Már akkor is nagyobb igény jelentkezett, mint ahogy azt terveztük, de akkor az Államkincstár ki tudta pótolni a hiányzó összeget. Most azonban Dr. Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár nyilatkozata alapján nem áll rendelkezésre több forrás, ezért a kibővítés idén nem lehetséges. Egyesületünk, amikor tervezte a létszámot, nagyjából 600 állattal számolt (450 Limousin és 150 Blonde d’Aquitaine), melyre 350:-100, illetve 90-60 fiatal tenyészbika-idősebb tenyészbika aránypárt becsült. A prognózist a támogatási ciklusban minősített fiatal tenyészbikák alapján állítottuk fel, mely mintegy 440 egyedet számlált az adott periódusban (350 Limousin és 90 Blonde d’Aquitaine). A számokat majdnem 10%-kal múlta felül a valóság, hiszen a 600 egyed helyett 657 igazolást kértek a kérelmezők. További jó hír, hogy a tavalyi 574 kérelemhez képest ez a 14%-os növekedés a fajtáink népszerűségének emelkedését jelzi.


1. grafikon, A fiatal és idősebb tenyészbikák aránya fajtánként

A KÉRELMEK BEADÁSA

2020 augusztusában az Államkincstár kiadott egy közleményt (87/2020 VIII. 24), melyben felhívja a tartók figyelmét, hogy a támogatási időszakban (2019.09.01.-2020.08.31.) tenyésztésbe állított tenyészbikák utáni támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet beadni az Államkincstár kérelembeadási felületén. Ehhez a kérelemhez csatolni kell egy tenyésztőszervezeti igazolást (szintén elektronikusan), melyet a az adott fajta hivatalosan elismert tenyésztőegyesülete jogosult kiadni. Itt, a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületénél ezen igazolások számából tudunk következtetni a kérvényezett tenyészbikák létszámára. Ezen igazolások előállítása, valamint a hozzá tartozó adminisztrációs munka nem kis mértékben terhelte le a mindennapos irodai munkát. Összességében az igazolások kiadása zökkenőmentesen zajlott, a kérelmezők gyorsan és könnyen hozzájutottak elektronikus dokumentumaikhoz, melyeket 55%-ban maguk a tenyésztők (tartók, cégek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók) igényeltek, 45%-ban pedig falugazdászok, esetenként kapcsolattartó állatorvosok kérelmeztek.


1. táblázat: Tenyészbika de minimis támogatás létszámai 2020.

 

MIRE JÁR A TÁMOGATÁS?

A tenyészbikák tenyésztésbe állításának „de minimis” támogatását a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet (A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról…) szabályozza. A rendelet pontosan leírja, hogy a húshasznú szarvas-marha tenyésztésben tartását végző jogi, vagy magánszemély (állattartó) minden olyan apaállatra (az a húshasznú tenyészbika, amelyet az elismert tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában előírtak szerint apaállatnak minősít, és amely a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti Útmutatóban meghatározott központi lajstromszámmal rendelkezik) igényelhet támogatást a tárgyévben (a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve), melyet a támogatási időszakban (tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszak) a saját tenyészetében (a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett, tenyészetkód-azonosítóval rendelkező állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt) tenyésztésbe állított. A tenyésztésbe állítás fogalmára külön érdemes kitérni, melyről a jogszabály 1§-ának 6. pontja rendelkezik (tenyésztésbe állítás: vásárlás esetén az apaállatnak az állattartó tenyészetébe érkezésének – Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer [a továbbiakban: ENAR] szerinti adatbázisba történő – bejelentése, saját beállítás esetén az apaállat részére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiállítandó központi lajstromszám ENAR szerinti adatbázisba történő bejegyzése).

A jogi hivatkozásokat lefordítva: aki a 2019 szeptember 1 és 2020 augusztus 31 közti időszakban központi lajstromszámmal rendelkező tenyészbikát vásárolt, mely hivatalosan (ENAR szerint) is bekerült a tenyészetébe, vagy saját részre állított be ÜSTV-ben, esetleg KSTV-ben minősült, lajstromszámot kapott tenyészbikát, az igényelheti a támogatást.


2. táblázat: Tenyészbika de minimis támogatás változás 2019-2020.

A TÁMOGATÁS CÉLJA

A rendelet 2. § (1) bekezdése a következő célt fogalmazza meg, melyet a rendelet eredményeként vár: „E rendelet alapján - a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha- és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében - az állat-tartó apaállat támogatási időszakban történő tenyésztésbe állítása esetén vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.” Felvetődik a kérdés, hogyha minden bikára lehet támogatást kapni (nem csak a frissen minősült bikákra), akkor ez mennyiben járul hozzá a hazai állományok minőségi javulásához, mely a termelési hatékonyság alapja?! 

De igazán nagy kérdés az, hogy a szintén idézetben említett „ágazat genetikai színvonalának növelése” hogyan képzelhető el idősebb bikákkal… Ha az ágazatban termelő állatokat, mint egységes populációt vesszük figyelembe, akkor a populáción belüli állatcsere (idősebb bikák vásárlása, értékesítése) minimális genetikai változást eredményez. Új egyedek beállítása (melyek a legjobb minőségi szaporítóanyagból célpárosítással születnek), vagy importált tenyészállatok immigrációja, hazai állományokban történő szaporítása már nagyobb genetikai előrehaladást indukálhat. Ha ezeket az összefüggéseket párhuzamba állítjuk a támogatási kiírással, akkor láthatjuk, hogy a jogszabály szakmai célja (a minőségi javulás) mellett az állattartók széleskörű támogatása is fontos szempont, hiszen ezekkel a feltételekkel nem csak az újonnan lajstromszámot szerzett tenyészbikák (a jövő reménységei) után részesülnek tartóik támogatásban. Hogy ezek az elvek mennyire voltak szerencsések, vagy az elvekre épülő tenyészállatmozgás, valamint a párosítási konstrukciók mennyire eredményesek – azt a jövő fogja eldönteni.  

MIRE, KIRE SZÁMÍTHATNAK A TENYÉSZTŐK?

A tenyésztők legfontosabb feladata, hogy állományuk szaporítására olyan szülőket használjanak, melyek jó minőségű utódokat tudnak létrehozni. A minőségi tenyészállatok nagyrészt javító hatásúak, azaz előrehaladást eredményeznek az ivadékok teljesítményében. Ahhoz, hogy a szülők egyre jobb minőségűek legyenek, első lépés a kiváló tenyészbikák beszerzése és használata. Ezt a lépést egyre többen ismerik fel és lépik meg a támogatási adatok alapján. Azért nagyon fontos a kiváló tenyészbika, mert egyrészt az árutermelő állományok árualapját (magát a választott borjú hústermelési mutatóit, küllemét) javítják, másrészt az utánpótlásként beállított nőivarú egyedek is feltehetően szebbek lesznek, és jobb termelési adatokkal bírnak majd – ne felejtsük el, hogy hamarosan ezek az állatok lesznek a következő ivadékgeneráció szülei. Ebben a munkában a tenyésztők elsősorban saját magukra számíthatnak. Pontosan arra a képességükre, hogy meg tudják-e hozni a megfelelő döntést, és az ahhoz szükséges áldozatokat, ami ehhez az előremutató tenyésztői munkához szükséges. De számíthatnak természetesen a szak-mai szervezetekre, a tenyésztőegyesületekre, akik megmutatják, mely típusú bikák állnak rendelkezésre a párosítási tervekhez, esetleg a célpárosítási műveletekhez. 

A tenyésztőegyesületek, köztük a Limousin és Bonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete szakmai gárdájával azon dolgozik, hogy minősítse, értékelje a hazánkban napvilágot látott tenyészállatokat, hogy a vásárló, tenyésztésbe állító gazda lehetőleg pontos, szakmai információkhoz jusson a kiszemelt tenyészállatjelölt kapcsán. Mindemellett a tartók számíthatnak természetesen a szakminisztériumra is, hiszen a szakmai munka támogatását, előre mozdítását, pénzügyi megsegítését ők vezénylik, de a minisztériumot, a szakhatóságot és a tartókat összekötő Agrárgazdasági Kamara is jelentős szerepet vállal ebben az összefogott, többszereplős tenyésztői, nemesítő munkában.


Árverés Ráckeresztúron

Összefoglalva egy-egy támogatás (pl. a tenyészbikák tenyészbeállításának de minimis támogatása) akkor tud igazán sikeres lenni, ha pénzügyi segítség a szakmailag jó és megalapozott döntés alapján megvalósuló tevékenységet célozza, és valóban azokhoz a szereplőkhöz érkezik meg, akik ezt a tevékenységet lelkiismeretesen végrehajtják. Cél, hogy a „megelégedést eredményező művelet” példaértékű legyen, ezáltal egyre több elhivatottságot eredményezzen, vagyis egyre több olyan állattartó kapcsolódjon be a húsmarha-tenyésztés minőségi paramétereit javító tenyésztői munkába, aki a Magyarországon tartott fajták korszerűsítésében érdekeltek. Hála a minisztérium pozitív hozzáállásának, az egyesületek segítő munkájának, és remélhetőleg a hamarosan jelentkező termelésben megmutatkozó sikereknek, egyre több állattartó kapcsolódik majd egyre mélyebben a szakmai munkába, mint ahogy azt a jelenlegi trend világosan mutatja. Ez egy olyan lépésről lépésre haladó folyamat, melynek most még az alsó lépcsőfokain állunk, de hogy hol helyezkednek el „azok a bizonyos felső lépcsőfokok” – az csak rajtunk, mindannyiunkon, a hazai húsmarha-tenyésztés szereplőin múlik.


Tenyészállat szemle

 

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

 

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: