AGRÁRVILÁG Magazin

Kövesd te is!

Partnereink

Áltudományos köntösbe bújtatott hazugságok nyomában... Illegális-e a császárfa telepítése?

Az elmúlt évben egyre több „tudományos” cikk jelent meg Császára témában. Szakemberek vették a bátorságot és égbekiáltó hazugságokat engedtek megjelenni a nevük alatt, tudományos, és szakmai háttérre hivatkozva. Ezekről az emberekről kiderült, hogy legjobb esetben is csak fotón találkoztak az adott fajta valamelyik képviselőjével. Kivétel nélkül mindenkit megkerestünk, és meghívtunk ültetvénylátogatásra, személyes találkozásra.

Sikertelenül. A feltett kérdéseinkre nem, vagy nagyon ködös válaszokkal feleltek. Természetesen a megkérdezettek részéről minden esetben megtörtént a felelősségáthárítás. Leggyakoribb védekezés: „Én nem ezt mondtam”, amennyiben az adott sajtó kiforgatta a szavait, mert ő nem is ezt mondta akkor, hogy kerülhetett ki a közönség elé az ő nevével védjegyezve? Ha pedig ez a véleménye, akkor álljon ki mellette, és elvárható lenne, hogy az állításait tudja igazolni. Kérdezem, ha valóban történt kísérlet ennek a növénynek bármely fajtájával, akkor annak miért nincs nyoma? Ha nem tudja igazolni, ha mindannak, amit állít, nincs igazolható háttere, az hogyan lehet tudományos? Méginkább tudományos kísérlet?

Egy tudományos kísérletnél legalább ezeknek az alapoknak meg kéne felelni:

  • Ki végezte?
  • Milyen fajtával?
  • Milyen területen?
  • Milyen eredménnyel?
  • Hol publikálták?
  • Hol tekinthető meg?

És ezek csak az alapkérdések. Egy szakember, hogy vehet 15 fajtát tartalmazó komplett növénytani családot egy kalap alá?

Mi nem vagyunk önjelölt szakemberek, viszont 8 éve valós gyakorlati tapasztalatunk van ennek a fajtának egy fajhibridjével. Saját komolyságunk és szakmai hitelességünk miatt önerőből végzünk teszteléseket, akkreditált laborokban vizsgálatokat. Érdekes módon az elért eredményeink láthatók, megtekinthetők. Évek óta nem kérünk mást a szakemberektől, mint nézzük meg együtt a valódi tényeket, és tegyünk rendet. Teremtsünk mindenki számára jól átlátható helyzetet. Mi is azért harcolunk, hogy legyen valós kép, fejeződjön be az emberek megtévesztése, és az arra méltó fajták kerüljenek a megérdemelt helyükre. Nem kell, hogy mindenki szeresse. Nem az a cél, hogy kiváltsa az őshonos fajtákat. Sőt. Azt kéne megérteni, hogy ezzel a fával, pont a saját, őshonos, vegyes erdőségeinket menthetjük meg. Arra kell használni, amire való. A csirkétől sem várjuk el, hogy tejet adjon. Azt a tehén jobban tud, de ettől még szeretjük a rántott csirkecombot. Nem kerül erdőművelési ágban lévő földbe. Szántóföldi kultúra, amivel jól lehet hasznosítani a gyengén teljesítő, vagy művelés alól kivett területeket.

Legfőbb támadást invazivitás és illegális ültetés kapcsán kapjuk

Illegalitás
Az általunk forgalmazott növény, a Paulownia Cotevisa2 clon, Uniós bejegyzéssel, CPVO engedéllyel rendelkezik, tehát az unió területén belül, területi megkötés nélkül, szabadon ültethető.

Egy hivatalosan bejegyzett növény telepítése mióta illegális?

Mi nem sajnáltuk az időt az invazivitás hazai körülmények közötti vizsgálatára.

Invazív vagy nem?
Paulownia (császárfa) fajtákkal kapcsolatban gyakran hangzik el, hogy invazív, mert sok magot terem!???

A valóság az, hogy a császárfákról Magyar-országon ez idáig nem készült invazivitás vizsgálat! Valamint, ebben a témában hangosan véleményt alkotó „szakemberek” előszeretettel mossák össze az alfajokat a hibridekkel, kihasználva, hogy az emberek többsége nem tudja, hogy nagyon sok féle császárfa létezik. Szakmailag ez elfogadhatatlan, valamint etikátlan is.

Rövid összefoglalása az általunk végzett vizsgálatnak
Ahhoz, hogy objektív képet kapjunk, és szakmailag korrekt véleményt alkothassunk, szükség volt egy vizsgálatra, ami alapján megtehetjük kijelentéseinket.

A vizsgálatban használt növény a Paulownia Cotevisa2 clon
Invazív vizsgálat felépítése: Jelenleg Magyarországon nincs államilag minősített, akkreditált invazív vizsgálat. Nemzetközi, Európai Közösségi összehasonlításban több vizsgálat is szóba jöhet, ami alapján pontos elbírálást tudunk készíteni. Ezek a vizsgálatok három lépcsőből, és három mélységből épültek fel. A folyamat végén, egy 10-es skálán kaptunk értékelést az adott növényről, amely 1-10-ig értékeli a növény fejlődésbeli, végső soron invazív jellegét.

Az 1-es azt jelenti, hogy a vizsgált növény nem életképes az adott környezetben, a 10 pedig azt, hogy erős invazív tulajdonságai vannak az adott élőhelyen.

Vizsgálat lefolytatása
Egyetlen növény felhasználásával nem lehet invazív vizsgálatot lefolytatni. A pontos eredmény érdekében minimum 2 000 db növény szükséges. Ezek 4, egymástól elkülöníthető termőterületen helyezkedjenek el. Az elkülöníthető termőterület azt jelenti, hogy a kísérletben résztvevő növények, sem a virágzás, a beporzás alkalmával, sem pedig a termések, magok kiszóródása alkalmával nem találkozhatnak egymással. Ha ezek a feltételek adottak, akkor megkezdődhet az élettani fejlődési, és terjeszkedési vizsgálat. A vizsgált termőterületekre a vizsgált növényfajból nem ivarérett, hanem szaporítóanyag minősítésű egyedeket kell kiültetni. Mert csak így adaptálódhatnak az adott talaj, és klimatikus viszonyokhoz, valamint a későbbi terméseik is az adott termőhely adottságaihoz mérten alakulnak ki.

A vizsgálat első szakaszában vizsgáltuk a kijuttatott szaporítóanyag éledési arányát. A megéledésen túl figyeltük a kijuttatott növényállomány fejlődési sebességét.

Vizsgálat második szakasza.
A termésre, a keletkezett magok minőségére, mennyiségére, valamint azok életképességére vonatkozik. Az életképességet szintén három környezeti feltétel mellett kell vizsgálni. Az első a természetes a termőhely adta lehetőségek között történő életképesség. Második a kertészeti körülmények között történő életképesség. Harmadik a laboratóriumi körülmények közötti életképesség. Ez egy szabályozott folyamat, ami a meglévő magok maximalizált eredményét célozza meg. Szabályozott fény, hő és páratartalommal. Ennek a célja egy elméleti maximum meghatározása. Csirázási % meghatározása. Minimális magszükséglet 10 000 db mag/vizsgálat, minimum vizsgálat 4 egymást követő ciklusban megismételve.

Vizsgálat harmadik szakasza.
A kijutatott magok által felmutatott reprodukció mértéke. Újonnan létrejött egyedek kifejlődése az adott klímán, termőterületen. Növényzet terjeszkedésének mértéke, valamint az eredeti behatárolt termőterület elhagyásának mértéke. Egyedek megjelenése a termőterületen kívül, azok távolsága az eredeti termőterület határától.

Jegyzőkönyvi kivonatok, részkivonatok növényfajta eredési, és környezeti terjeszkedés vizsgálatából
Vizsgált növény: Cotevisa 2 Paulownia Clon
Felhasznált szaporítóanyag: In vitro szaporított palánta. 12x12x24 cm gyökereztető konténerméretben előnevelve.
Vizsgált közegek: Európai Éghajlat, kontinentális klíma.
Termőföld típusok: Több kísérleti parcella, erősen változó talajtípusok túlnyomó részt barna, fél kötött talajok.
Kísérletben használt szaporítóanyag darab-száma: 12 700 db növény.

Kísérleti parcellákon jegyzőkönyvek készültek a növények fejlődéséről
Vizsgálat összehasonlította a különböző területeken, eltérő neveléstechnikával nevelt növények közötti eltéréseket. A monitorozási időszakok külön kitértek a növények ivar-éretté válására, valamint a kinevelt magok természetbe kijutásának következményeire.

Kísérlet megállapításai
Vizsgált növény Cotevisa2 Paulownia Clon. Előkészített ellenőrzött környezetbe, palánta szaporítóanyag formában kijuttatva 99,5% eredést mutat. Fejlődése kontinentális klímán öntözéses rásegítéssel, valamint a környezet gondozásos technológia betartásával megfelelő. Az ivarérett kort a kijutatott egyedek kb. 94% érte meg. Terméseik és a környezetben nevelt magok minősége gyenge.

Magok eredési aránya természetes kiszóródással 0%
Magok eredési arány vizsgátata, irányított kiszórással 0%
Magok eredési aránya kertészeti körülmények között > 3%
Magok eredési aránya laboratóriumi körülmények között > 5%

A 2012 – 2019 időszak alatt a vizsgált parcellák környezetében magról szaporodott egyedek nem voltak megfigyelhetők.

A kísérletben részt vevő 12 700 növény három egymást követő időszakban, valószínűsíthetően 6 350 000 000 db magot nevelt ki. Ezek a magok kiszóródtak természetes környezetükbe. Mindezek ellenére magról kelés nem volt dokumentálható.

A vizsgálat megállapítja, hogy a Cotevisa 2 Paulownia clon önerőből természetes környezetében szaporodni nem képes. Steril Clonnak tekinthető.

A vizsgálat képanyagai

Cotevisa 2 Paulownia clon előnevelt palánta. A kísérlet során ilyen fejlettségű növények kerületek kiültetésre. A palánták előállítása laboratóriumi körülmények között mikro szaporítással történik. Előnevelésük-adaptáltatásuk hazai klímán, ellenőrzött körülmények között zajlik.

Virágzó 3 éves telepítés. Becsült számok alapján a kinevelt magok száma a következőképpen alakult: 1 magházban kb. 150-300 db mag található. Egy fürtön 6-20 mag-ház található, egy fán 40-65 fürt képződik. Átlagos ültetvényen egy fa hozzávetőlegesen 180 000 db magot nevel egy ciklus alatt. Egy hektáron 72 000 000 db mag keletkezik. Mindezek ellenére magról kelés nem volt megfigyelhető egyetlen esetben sem.

Cotevisa 2 Paulownia Clon. Magyarországon nevelt átlagos méretű magok. Öntözött területeken a magok 50-60% ezen fejlettségi mértéket mutatta. Átlagos magok, nem csíraképesek. Nem rendelkeznek megfelelő energiával a reprodukcióhoz. A képen jól megfigyelhető, hogy nem fejlődött ki megfelelően a magok közepe. Önerőből történő kiszóródás, vagy irányított kiszórás esetén magról kelés nem történt. Kertészeti körülmények között 3% alatti éledést mutattak.

Az invazív képesség megalapításához elengedhetetlen az irányított kiszórással történő magterítés is. A fenti képen különböző termőterületekről begyűjtött magházak láthatók. Ezen magokat a termőterületüktől távolabb kézi kiszórással kell elteríteni. Az így kapott eredmény megmutatja, hogy az adott magok más termőterületre kijutva veszélyt jelenthetnek-e az ott lévő növénykultúrára.

Kibontott magházakból származó magok osztályozása, előkészítése a kézzel történő kiszóráshoz. Kézzel történő kiszórásnál csak az egészséges magokat használtuk fel, mert már korábban kiderült, hogy a gyenge magok nem életképesek. A képen jól látható, hogy az összes mag egészséges, erősen fejlett állapotban van.

Kézi irányított kiszóráshoz előkészített, származási igazolással ellátott magok.
A magok különböző termőterületekről lettek begyűjtve, ezen termőterületek a származási lapon feltüntetésre kerültek. Így ellenőrizhető, hogy mely területekről hova kerületek kijuttatva a nevelt magok. 

Tisztelettel
Franczia Balázs

Paulownia Planet Kft.

Elérhetőségek:

Telefonszám: 70/776-3800
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.iparicsaszarfa.hu

 

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: