Agrárvilág

Kövesd te is!

Partnereink

Korszerű ismeretek segítik a limousin fajta hazai nemesítését

  • 2021. március 25., csütörtök 12:14

A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete 2021. január 1-től bevezetett teljesítményvizsgálati reformjai a gyakorlatban 2 hónapja vizsgáznak. Ez azt jelenti, hogy a törzstenyészetek állományszintű felmérése elindult. Első körben a választásokhoz mennek ki a technikusok, de bőven akad éves üsző méretfelvételezés, illetve a júniustól kötelező tenyészbika minősítéskori méréseket is egyre többen végeztetik el már az év elején.

Egyelőre a tehénbíráltokra még mindig várni kell, illetve a hazai járványhelyzet miatt az eredményekről csak on-line fórumokon lehet tájékozódni az elkövetkezendő hónapokban. Persze az on-line fórumok is igen népszerűek, minden hónap utolsó péntekén 10:00 órakor lehet ezeket figyelemmel kísérni élőben az egyesületi facebook-csatornán (Limousin Hírcsoport).

AZ ELŐZMÉNYEK

2020. novemberében az Egyesület Szakbizottsága az ülésén egységesen megszavazta azokat a változásokat, amelyek a teljesítményvizsgálat megújítását, és ezzel korszerű adatgyűjtési eljárást eredményeztek. Erre azért volt szükség, mert az egyesület – pár évvel ezelőtt látva a hazai limousin és blonde d’Aquitaine fajták létszámnövekedését – felismerte az általa törzskönyvezett fajták minőségi előrehaladásának szükségszerűségét a nemesítésben. Mivel a vezetőség és a törzs-tenyésztők nagy része is elkötelezett a két fajta nemesítésében, megszületett az alapelv; – nem elég a létszámnövekedés, a minőségi előrehaladás is nélkülözhetetlen. Nagy impulzust adott szintén az állam által juttatott „tenyészbika de minimis támogatások” második éves sikere is, mindezek eredményeként megfogalmazódott a koncepció; – ha az állam segíti a tenyészbika vásárlókat, hogy pénz-ügyi segítséggel egyre jobb minőségű tenyészbikákat vásároljanak, akkor a szakmai szervezeteknek – köztük a Limousin és a Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének is – „kutya kötelessége” a minőségi előrehaladást elősegíteni. Nem vitás, hogy olyan reformokat kell alkalmazni a tenyésztésszervezésben, amelyek a szelekciót segítik, nem csak „részpopuláció szinten”, hanem a teljes hazai állomány szintjén. Ez a munka – nem vitás – csak modern tenyészérték-becsléssel, ivadékvizsgálattal megtámogatva hozhat eredményeket, melyek alapja a pontos adatgyűjtés, ami nem korlátozódhat kizárólag a választási súlyra és a küllemi bírálati pontokra. A harmadik nagy inspirációt mindemellett az a kutatás adta, amely a hazai limousin állomány beltenyésztettségi adatait vizsgálta, s mivel ezek eredménye egy beltenyésztettségtől mentes, variábilis genetikai állományú populációt rajzolt ki hazánkban, francia mintára az egyes részpopulációk közötti „típus-heterózis” kihasználása érdekében a párosítási partnerek összeválogatásához szükséges törzstenyészetek teljesítményvizsgálati átlagadatait fontos megismertetni a tenyésztési munkát végző szereplőkkel, azaz a törzstenyésztőkkel. 


Blonde d’Aquitaine választás növendékek méretfelvételezése a Gábor-major Kft. és az Embriobos Kft. telepén

MÉRÉSEK A GYAKORLATBAN

A program egyelőre sikeresen halad, a technikusok megkezdték a méréseket 2020. februárjában. A próbaméréseket januárban dr. Szücs Márton végezte, amikor 4 farmon mintegy 80 egyed méretfelvételezése és szemléje történt meg. Jelenleg Magyarország a Duna mentén két részre lett osztva, Kelet-Magyarországon Molnár Miklós technikus, a Dunántúlon pedig Demény Márton technikus dolgozik. Az ő feladatuk a választáskor (vagy a választás után maximum 2 héttel), illetve éves üszők esetén (12-15 hónapos kor), vagy tenyészbika jelöltek esetén lemérni a súlyt, felvenni a marmagassági, farmagassági, háthosszúsági, marszélességi, csípőszélességi és farszélességi méreteket, ezen kívül bírálni a lábalakulást és az izmoltságot. Amikor kimennek egy farmra, kezelőfolyosóban, vagy kalodában veszik fel ezeket a méreteket mérőbottal és szabócentivel, a súlyt pedig hitelesített mérlegen mérik, mely már több éve nélkülözhetetlen a törzstenyészetek kinevezéséhez. A gazdák egyenként terelik a mérőhelyre a mérendő állatokat, ahol a technikus elvégzi a műveletet. A választási szemle általában kiegészül egy tenyésztési naplóból történő információszerzéssel; ugyanis a technikusok elkérik a választott egyedek születési adatait, egészen pontosan az ellés lefolyására vonatkozó információt. Ebben az esetben megkülönböztetnek könnyűellést segítség nélkül (98%-os előfordulású), könnyűellést segítséggel (1%), nehéz-ellést, illetve állatorvos beavatkozásával történő ellést. Ez utóbbi két kategória összesen 1%-ban fordult elő az első két hónap tapasztalatai alapján.


Fiatal növendék limousin méretfelvételezése Molnár Gábor törzstenyészetében

AZ ELSŐ SZÁMOK

2021. január 1. és február 28. között összesen 17 farmon fordultak meg az egyesület szakemberei, ahol mintegy 386 db állatot szemléztek, amely nem kis szám. Összesen 3.296 adatot rögzítettek a technikusok, amihez 4007 km-t utaztak, és a teljesítményvizsgálat adatrögzítése esetükben 126 munkaórát vett igénybe. Nagy öröm, hogy összességében a tenyésztők pozitívan csalódtak a végeredményben, mert mielőtt egy-egy farmon debütál a szemle, sokan félnek, hogy nehéz lesz kivitelezni a méréseket, vagy aggályaikat az okozza, hogy az állatok nem lesznek túl együttműködők. Azonban a technikusok türelmesek, ügyes szakemberek, képzésük erre specializálódott, és a képességeik mellé már csak egy jó kezelőfolyosóra, kalodára (rendszerint nyakfogóval ellátott), illetve mérlegre van szükség. 2021. február 26-án az egyesület on-line fórumot szervezett, melyen a teljesítményvizsgálat lebonyolításának első beszámolója is meghallgatható mindkét technikus interjújával. Ez megtekinthető az egyesület honlapján (www.limousin.hu), az azonnal megjelenő főoldalon. A lebonyolítás pontos menetrendjéről történő beszélgetés pedig a mellette található a 2021. január 29-i fórumra kattintva nézhető meg. Terveink szerint a levizsgált létszámokról folyamatosan mindkét technikus havonta számol majd be az egyesület médiacsatornáin.


Az egyesület honlapjának főoldala

A LOGISZTIKA

A technikusok tevékenységének zavartalan működését az egyesületi iroda háttérmunkája biztosítja. A szemléket ugyanis a tenyésztők az egyesületi irodának jelentik be elektronikusan. Az elküldendő kérelemben a szemle típusát (választás, éves üsző, tenyészbika, tehén) kell rögzíteni, valamint a tervezett időpontot, és a vizsgálandó egyedek létszámát. A beérkező elektronikus kérelem adatait az irodában továbbítják egy virtuális táblázatba, melyet a technikusok közvetlenül elérnek. Így az egyes farmokon tervezett munkát azonnal elérik, amint a rendszerbe bekerül. Ezt követően a technikusok direkt telefonon felkeresik a tervben szereplő farmok tenyésztőit, és lebeszélik a szemle tényleges időpontját. A méretfelvételezést követően az egyes állatok adatait, a súlyokat és a méreteket felteszik egy másik on-line táblázatba, ahonnan közvetlenül az egyesület teljesítményvizsgálati adatbázisába kerülnek az információk. A tenyésztők a helyszínen jegyzőkönyvet nem kapnak, azonban a felvett adatokat pár napon belül elektronikusan táblázatba rendezve megkapják. Hamarosan (terveink szerint a nyári hónapokban) a teljesítményvizsgálati adatbázis a tenyésztőknek is elérhetővé válik, ahol nem csak a teljesítményvizsgálat, hanem a nőivarú állomány anyai teljesítménye, valamint az összes forgalomban lévő tenyészbika teljesítményadatai is megtekinthetők lesznek.


Választási növendékek sorakoznak a teljesítményvizsgálati mérésekhez az Imár Bt. telepén

A KÖVETKEZTETÉSEK ELSŐ ÁLLOMÁSA

A teljesítményvizsgálati reformok három nagy lépésben hozzák majd az eredményeket a tenyésztésszervezés további tervezését illetően a terveink szerint. Az első állomáshoz 2021. december 31-én érünk, amikor lezárul a teljesítményvizsgálat első éve. Ekkor értékeljük először az eredményeket. Elsőként látni fogjuk, hogy a hazai limousin és blonde d’Aquitaine állományok átlagosan milyen korban milyen teljesítményt mutatnak. Mivel jelenleg az országban mintegy 12 ezer fajtatiszta anyatehén termel, így nagyjából 8-9 ezer utód választási teljesítményére számítunk. Ezen kívül egy 10% tenyészutánpótlást számolva, valamint azt figyelem-bevéve, hogy a tenyészüszők 30%-a éves kor után kerül értékesítésre, nagyjából 3-4 ezer éves üsző adatait reméljük az év végére a teljesítményvizsgálati könyvbe bejegyezni. Nagyjából 4-500 tenyészbika kerül évente minősítésre, ha az utóbbi évek emelkedő tendenciája továbbra is marad, ezek méretfelvételével 2021-ben szintén számolunk. Mivel az egyes kategóriákban a mérés időpontjában az állatok különböző korúak (van, amelyiket 180 naposan választják és mérik, van amelyiket 240 naposan), így figyelemmel kísérhetjük az egyes életkorokhoz tartozó átlagos súlyokat, méreteket. Másodszor elvégezzük a választáskor mért adatok 205 napra történő korrekcióját, éves üszők és tenyészbikák esetén pedig a 400 napos korrigált adatokat vetjük össze. Így már konkrét különbségek figyelhetők majd meg az egyedek teljesítményadatai között. Ha az egyes tenyészetek átlageredményeit is nyilvánosságra hozzuk, akkor azt is láthatjuk majd, mely tenyészetek rendelkeznek inkább méretesebb, rámásabb, vagy alacsonyabb, de izmoltabb egyedekkel. Harmadszor ezeket az adatokat 2022. március-április hónapjaiban egy kiadványban fogjuk a hazai tenyésztők részére bocsátani, hiszen így az egyes törzstenyészetekben jellemző tenyészállattípust a vevők megismerhetik. Nem csak saját maguk tudnak viszonyítani a tenyésztők a hazai átlaghoz, hanem azt is láthatják majd, hogy mely tenyészet mely tulajdonságban erős, és miben gyengébb. Sőt, azt is fogják látni, hogy a gyengébb tulajdonságok kijavításához honnan kell tenyészállatot vásárolniuk, hol találhatók olyan tenyészbikák például, amelyek a javítandó tulajdonságokban erősek.

Farmagasság méretfelvételezése a Marócsa Agro Kft. telepén

A MÁSODIK LÉPÉS

A teljesítményvizsgálatban szereplő állatok indexálása az első lépés befejezése. Itt az átlagtól való eltérést jelezzük %-os mértékben az egyes vizsgált állatok összes mért adatát elemezve. Akár a francia IBOVAL indexek, egyes tulajdonságok csoportosíthatók, azonban ebben az esetben tenyészértékbecslésről szó sincs. Ez utóbbi ugyanis a rendszer második lépése. Ennek a lépésnek feltétele azonban a származási adatok pontos követése és DNS alapú igazolása. Már az előző év végén megírtuk, hogy a származási igazolások rendje is szigorodik, ugyanis a származási igazolások és a zootechnikai certificate kiadásához DNS vizsgálatra van szükség. Amennyiben a választási borjak, illetve az éves üszők teljesítményadatai összegyűlnek, majd sor kerül a DNS vizsgálat általi származásellenőrzésre – mely során kétséget kizárva identifikálják az apát és az anyát – az egyedek, mint ivadékok adatai már egy-egy szülőhöz köthetők. Ha pedig egy-egy szülőhöz több ivadék adata is köthető (akár egyenes ágú leszármazás alapon, vagy féltestvér csoportok, netán oldalági rokonok alapján), akkor a tenyészértékbecslés is elvégezhető a megfelelő modellek alkalmazásával. Hazánkban egyesületünk kizárólag a 205 napos választási súlyra becsül magyar adatok alapján hazai tenyészértéket, most azonban a többi tulajdonság vizsgálatba vonására is lesz majd lehetőség. Erre feltehetően majd 2023-ban kerül sor.

Súlymérés a méretfelvételezés után a Bakony HO-LI Kft. telepén

ÖSSZEGZÉS

Egy-egy fajta nemesítésében a tenyésztés-szervezés, a tenyésztéstechnika és a tenyésztéspolitika egyaránt fontos szerepet játszik. Bár minden fajta fejlődésének első állomása a populáció létszámának növekedése, azonban a folyamatos differenciálódás csak egy bizonyos mértékig „egészséges”. Ezt követően homogenizálni kell a fajtát megtartva az előnyös értékmérőket és kiszűrve a hátrányos tulajdonságokat. Ezen „szűrőmunka” folyamatos megléte mellett – melyet a szelekcióval biztosítunk – fontos az egyes teljesítményadatokat gyűjteni, kiértékelni és levonni a megfelelő következtetést. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a lelkes tenyésztői munka. A gazdáknak ugyanis látniuk kell, hogy a mérések, méretfelvételezések fontosak, noha nagy „macerával”, leginkább idő-ráfordítással járnak. Szerencsére a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének törzstenyésztői olyan szemléletű tenyésztők, akik ezt pontosan látják, időben felismerték, és töretlenül haladnak az adatgyűjtés megfelelő végrehajtásának irányába.


Marszélesség méretfelvétele a Bakony HO-LI Kft. telepén

Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon is örülnek, hogy az egyesülettől segítséget is kapnak ehhez jól képzett technikusok, és kidolgozott végrehajtási protokoll formájában. Nyilván éppen ezért együttműködők a gazdák is, akik mindent megtesznek a közös munka gyors és hatékony – jó hangulatban történő – lebonyolításáért. Cserébe olyan adatokat kapnak rendezett, érthető formában, amelyek nélkülözhetetlenek a tenyésztési munka végrehajtásában. Ahhoz azonban, hogy tenyészállataink legjobbjait kiválogassuk, pontos adatokra van szükség a teljesítményről. A legjobb egyedek kiválogatása pedig szükségszerű a szelekciós munka eredményes végrehajtásához. Ha a tenyésztők tudatosan gyűjtik ezeket a teljesítményadatokat, melyek indexálásával, vagy a tenyészértékbecslésben történő felhasználásával megbízhatóan ki tudják választani a párosítandó egyedeket, az utódok minőségi javulására nagyobb esélyük van. Ez a minőségi javulás pedig nélkülözhetetlen lesz a jövőben, mert a jó minőség mindig érvényesülni fog a piacon. Éppen ezért a tenyésztési előrehaladás célja az egyre javuló minőségi javulás, amelyre a jövőben az itt említett teljesítményvizsgálat végrehajtásával – az előbb ismertetett összefüggések alapján – minden limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztőnek (és ezáltal vásárlóinak is) igen nagy esélye van.

Dr. Szücs Márton

 

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: