Agrárvilág

Kövesd te is!

Partnereink

Most még nem késő, de fogytán az idő!

  • 2021. július 21., szerda 16:37

Még nem késő tenyészbikát vásárolni mindazoknak, akik támogatást szeretnének igényelni szeptemberben, az idén is elérhető „tenyészbika beállítás de minimis támogatás” igénybevételével. A nyár első felében még elég nagy csend volt jellemző a piacra, most azonban elindultak a vásárlások. Mivel az Agrárminisztérium által tervezett változtatások a célegyenesben vannak – bár ennek kihirdetése még nem történt meg – sokan vásárolnak fiatal minősített tenyészbikát, mert a változások érvénybelépésével kizárólag ezekre az egyedekre lehet majd felvenni a támogatást. Tekintettel arra, hogy a kínálat csak kismértékben nő, így most a tavalyihoz képest jóval kevesebb túligénylésre számítanak a szakmai szervezetek.

AZ IDEI TENYÉSZBIKA KÍNÁLAT

Az olvasóközönség már bizonyára tisztában van vele, hogy a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról az aktuálisan támogatott év – jelen esetben a 2021-es év – szeptemberében nyílik meg, elektronikus felületen. A kérelmeket szeptember 1. és 20. között lehet elektronikusan benyújtani az Államkincstár oldalán, azonban a rendelet szövege szerint „ebben az időpontban a kérelmet megelőző időszakban tenyésztésbe állított tenyészbikák után lehet támogatást igényelni.” A kérelmet megelőző időszak pedig (szintén a rendelet szövege szerint) a tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszak (jelen esetben 2020 szeptember 1. és 2021 augusztus 31. közötti periódus).

A szakmai szervezetek és a NÉBIH statisztikai adatai alapján egy kis áttekintés következik, illetve a prognózis: miszerint a fiatal, minősített tenyészbikák (akik új lajstromszámot kapnak) nagyjából 10%-kal növekedtek meg, így a beadási létszám a tavalyinál kisebb mértékben emelkedik majd – amennyiben a jogszabály a tervek szerint változik, és az augusztusban bejelentésre kerül.


Fiatal minősített limousin és blonde d’Aquitaine tenyészbikák

MIT MUTATNAK A SZÁMOK (forrás: NÉBIH)

A 2020-as tárgyévben összesen mintegy 1994 tenyészbika kapott központi lajstromszámot. Ezek mintegy 73%-a (1470 egyed) volt húshasznú tenyészbika, a többi tejelő fajta. Ez a 2019-es évhez képest több, mint 20%-os emelkedés volt. Nem csoda, hogy a már régebben tenyésztésbe állított bikákkal együtt – hiszen a rendelet szerint a változtatásig ezekre a tenyészbikára is igényelhető támogatás – a kérelmek jócskán „túlfutották” a keretet. Éppen ezért a visszaosztások majdnem a támogatás felét elvették a kérelmezőktől. Ha a rendelet változtatása tehát megtörténik, ekkora növekménnyel minden bizonnyal nem kell számolni, így a támogatási összeg a tavalyinál nagyobb lesz feltehetően. Erről egyébként több hírportál is cikkezett. Ha tovább nézzük a statisztikai adatokat, láthatjuk a fajták megoszlását a tenyészbika előállításban. Nem meglepő, hogy a sort a limousin fajta kezdi 554 egyeddel, majd a charolais következik (404 egyed), az dobogó harmadik helyén pedig az angus áll 144 állattal. Ha a NÉBIH által közölt diagramot megnézzük, láthatjuk, hogy a francia fajták együttesen több, mint a teljes új, minősülő tenyészbika populáció ¾-ét adták a 2020-as támogatási év adatai alapján. Ez nem meglepő, hiszen ezek a fajták inkább apai vonalban hódítanak, bár kétségtelen, hogy nőivarú létszámuk is folyamatosan nő. Ez a növekedés pedig nélkülözhetetlen a szelekciós nyomás erősítéséhez, hiszen minél nagyobb az anyaállomány, annál több a borjú, így nagyobb a válogatási lehetőség. Általában a tenyészbika jelöltek kiválogatása nem követi a beállított nőivarú tenyészállat utánpótlás létszámát, így a szelekció nagyobb nyomással van jelen, amely a kibocsátott tenyészbikák minőségét javítja az előrejelzések szerint. Vagyis annak a fajtának az esetében, ahol drasztikusan megnő a kibocsátott tenyészbikák száma, de a tehénlétszám közel állandó, ott nem várható nagy létszámú, magas minőségű portéka.


A fajták megoszlása a tenyészbika előállításban hazánkban (NÉBIH)

A MINŐSÉG BIZTOSÍTÉKA

A kiváló tenyészállatok minősége attól is függ, hogy a kibocsátás során milyen vizsgálatokat végeznek a szakmai szervezetek. Ezek alapján a vizsgálatok alapján milyen szelekciót folytatnak, és a korrekt, megbízható adatokkal alátámasztott teljesítmény, milyen módszerekkel van összehasonlítva országos szinten. A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete ebben is élen jár.

Szinte nincs más egyesület ugyanis, amely nem csak tenyészbika minősítéskor, hanem választáskor és éves üsző korban is rögzíti a testméreteket a súly mellett – ráadásul ezt erre a célra speciálisan „kiképzett” technikusok segítségével hajtja végre. Ez a gyakorlat még hozzánk legközelebb a fajtáink (limousin és blonde d’Aquitaine) hazájában Franciaországban érhető tetten. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mi értelme a választott borjakat mérni? Kizárólag a borjak alapján tudunk az anyák teljesítményére következtetni (pl. 205 napos súly, magassági, szélességi méretek és izmoltsági pontok), márpedig a tenyészbika kiválasztás egyik alapja a tenyészbika nevelő anyák kiválogatása. Teljesen más eredményt kapok akkor, ha ezt a kiválogatást technikusok által pontosan megmért adatok alapján tesszük, és mást, mint amikor egyéni intuíciók alapján végezzük el ezt a becslést, mely valljuk be, ez utóbbi módon elég nagy hibahatárral hajtható végre. Nyilván ezen mérések mellett nem hanyagolható el a tenyészbika jelöltek teljesítményvizsgálata. A sajátteljesítmény-vizsgálatot a pontos prognózis miatt érdemes genomikai és andrológiai vizsgálattal is kiegészíteni, mert ezeknek a vizsgálatoknak a megbízhatóbb minőséget igazoló mivolta kétségtelen.

A 2021 ÉVI TENYÉSZBIKA PIAC

Bár „minőségi tenyészbikát” mindenki szeretne vásárolni, mégis sokan nem jutnak hozzá. Ennek oka az, hogy általában egy-egy tenyészbika csoport legjobbjait hamar kiválogatják a vevők. Éppen ezért aki lemarad, könnyen „kimaradhat”, mert a vissza-maradó kínálat nem biztos, hogy megfelel a vevői ízlésnek. Szerencsére a tenyészbika kibocsátás folyamatos, és a vevők is folyamatosan érkeznek, mégis az előző évhez viszonyítva 2021 első felében jócskán visszaesett a tenyészbika vásárlás. Nagyjából július elejéig ez a „halk, csendes” időszak jellemezte a keresletet, s csak most július második felének legelején indultak meg a vásárlások. Lehet, hogy a minisztérium rendeletmódosítási tervének kiszivárgása okozza az élénkülést, de lehet, hogy a támogatás közelsége indította be a „vásárlás gépezetét”, vagy talán az a jelenség elevenedett fel a vevők körében, amely tavaly július végét és augusztust jellemezte, nevezetesen, hogy már nem lehetett elérhető tenyészbikát kapni. Aki nem akar hasonlóképp járni, az most jobb, ha mihamarabb megkeresi tenyészbika jelöltjét – kiváltképp a tavalyinál magasabb támogatási összegre számítva, hiszen az előző fejezetekben említett okok miatt idén szűkebb tenyészbika-kibocsátással számolunk.

MIT ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNI A VÁLOGATÁSKOR?

Válogatáskor – amennyiben még van rá lehetőség – a küllemen kívül érdemes egy pillantást vetni a teljesítményvizsgálati lapra. Itt ugyanis láthatjuk az állatok mért értékeit és az összesített küllemi bírálati pontokat. Itt nem csak a pontok tekinthetők meg, hanem az indexek is, amelyek egyrészt a farm átlageredményeitől való eltérést mutatják (vagyis azt, hogy a bika az adott tulajdonságban jobb vagy rosszabb, mint a tenyészet átlaga), de az országos átlagtól való eltérést is kiolvashatjuk, mert tulajdonságcsoportonként ezek az indexek is felvezetésre kerülnek az eredményközlő lapra. Annyi bizonyos; minden tenyészbikának származási igazolással és teljesítményvizsgálati lappal kell rendelkeznie. Egy tenyészbika csak akkor minősül apaállatnak – ami után a támogatás igénylehető – ha központi lajstromszámot kap, ehhez pedig származási igazolás és teljesítményvizsgálati lap szükséges. Tehát a küllem, a teljesítmény és a „papír, mint háttér” (gondolunk itt a pedigrére) egyaránt fontos. Különösen azokban a tenyészetekben érdemes nézni a felmenőket, ahol már régebb óta tenyészbikavásárlás során utánpótolt üszőállomány kerül majd termékenyítésre. Bár a szarvasmarha kevésbé érzékeny a beltenyésztésre, mégis érdemes a rokon vonalakat elkerülni a párosítások során.


Küllemi bírálat az ÜSTV végén

ELŐNYBEN A BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Általában a tenyészbikák árát növeli a saját-teljesítmény-vizsgálatok során (vagy végén) elvégzett kiegészítő analízisek megléte, illetve eredménye. Például az egyesület által támogatott KSTV (Központ Sajátteljesítmény-vizsgálat) során minden egyednél elvégeztetjük a genomikai elemzést, melyhez a szőrmintát egyenesen Franciaországba küldjük. Innen kapjuk meg a genomikai értékeket több olyan értékmérőre, melyet közvetlenül nem tudunk lemérni az állaton (pl. könnyű ellés, tejtermelő képesség). Ezeket a képességeket csak a bika utódain vagy leány ivadékain tudjuk majd számon kérni. Franciaországban a genetikai felépítés pontos térképe (DNS analízis), és a hozzá kapcsolódó termelési eredmények lassan húszezer egyedből álló referenciabázist alkotnak, melyhez teljesítményvizsgálat nélkül is hasonlíthatók a hazai egyedek.

Ez azt jelenti, hogy a vizsgált állat DNS mintáját hasonlítják a referenciabázisban szereplő egyedek DNS mintájához, és megállapítják, hogy mely egyedek eredményéhez hasonlít leginkább a vizsgált minta. Ha ez megvan, akkor az ismert teljesítményű egyedek alapján következtethetünk a vizsgált egyed várható teljesítményére. Még egyszer hangsúlyozom, ez a teljesítmény-vizsgálat nélküli becslés csak olyan tulajdonságok esetén helyettesíti a tényleges sajátteljesítmény-vizsgálatot, amelyek közvetlenül az adott tenyészbika jelöltön nem mérhetők.


Herék ultrahangos vizsgálata

KÉPES-E FEDEZNI, VAGY SEM?

A tenyészbikák esetében minden vizsgálatnál és teljesítményeredménynél fontosabb kérdés, hogy szaporodásra képes-e az adott tenyészbika. Mivel a növendék jelölteknek még nincs referenciája erre a képességre abban az időpontban, amikor a teljesítményvizsgálat történik, valljuk be; zsákba-macskát vásárolnak a vevők. Noha a zsákbamacska itt igen jó „nyerési aránnyal bír”, hiszen mindössze 1 bika nem képes fedezni 100 bikából (1%) a jelenlegi vizsgálatok szerint. Így annak az esélye, hogy szaporodásra képtelen bikát vásárolunk, nagyon kicsi, de ez bizonyára nem vigasztalja azt, aki épp ilyen tenyészbikát vásárol. A szaporodóképesség vizsgálatára létezik azonban analízis, melyet az egyesület a KSTV telepen szintén minden bika esetén elvégeztet.

Az úgynevezett andrológiai vizsgálat egyre „divatosabb” a törzstenyésztők körében. Ebben a vizsgálatban tulajdonképpen a heréket vizsgálják, valamint az ondóból mintát véve megállapítják, hogy van-e elég spermium az ejakulátumban, valamint a spermiumok morfológiája megfelel-e az elvártnak. Az első lépés a herék méretfelvétele (herekörméret, hossz, elhelyezkedés), majd ezt követi azok ultrahangos vizsgálata, ahol a szövetek épségét térképezi fel a szaporodásbiológus. Már itt lehet következtetni arra, hogy a tenyészbika jelölt képes lesz-e utódokat előállítani. Ha ennél a vizsgálatnál valami gond adódik, azt azonnal, a helyszínen jelezni lehet. Ezt követi a már említett ondóvizsgálat, mely szintén a helyszíni „mobil-laboratóriumban” kerül elemzésre, vagyis azonnali eredményt kaphat a gazda. A sperma-morfológiai vizsgálat az további laboratóriumi utómunkát igényel, ám a vizsgálat után megbízható választ kapunk a kérdésünkre; prognosztizálható-e fertilitási probléma, vagy nem…


Mintavétel spermavizsgálathoz

Napjainkban már több tenyésztő felismerte, hogy érdemes hasonló vizsgálatokat elvégezni, hiszen a steril tenyészbikákat garanciálisan cserélni kell a tenyésztőnek. Ha a tenyésztő növendékbikájánál ez kiderül, akkor megelőzhető a „szaporulat-kiesés” a vásárlónál. Ha pedig a vizsgálat mindent rendben talált, erről a tenyésztőnek pedig papírja is van, akkor a vevő egy esetleges hasonló problémánál a saját tartástechnológiáját teheti felelőssé (ütés, esetleg sérülés a tartás, vagy szállítás során). Minden esetre a viták nagy része megelőzhető a garanciaérvényesítések során, ha a tenyésztő ilyen vizsgálattal analizált bikát értékesít.Mindent összevetve nehéz döntés előtt áll minden tenyésztő vagy árutermelő gazda, amikor tenyészbikát választ, noha válogatni csak az tud, aki időben kezd vásárolni. Idén a kevésbé élénk piac miatt még viszonylag sok fiatal, minősített tenyészbika van a tenyésztőknél, ezért még talán nem késő elkezdeni a válogatást. Aki azonban sokáig halogatja a vásárlást, egyre kevesebb állat közül választhat, így a rendelkezésre álló portéka között egyre csökken az esély, hogy a leginkább kívánt egyedet találja meg. Márpedig az idő fogy, közeleg a támogatás beadási ideje. Nem szabad elfelejteni, hogy augusztus 31-én lezárul az idei támogatási idény, és az utolsó pillanatban a tavalyi évhez hasonlóan nem lehet már tenyészbikát találni. Éppen ezért most érdemes cselekedni, ha valaki támogatott tenyészbikát szeretne vásárolni. 

Bővebb információt találhatnak olvasóink az egyesületi honlap (www.limousin.hu) tenyészállat forgalmazás menüpontjában az eladókról és a vásárlási lehetőségekről. .... 

Dr. Szücs Márton

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: