Agrárvilág

Kövesd te is!

Partnereink

Mért, megbízható adatokkal alátámasztott tenyésztési döntések alakítják egy-egy fajta jövőjét a húsmarhatenyésztésben!

  • 2021. augusztus 14., szombat 23:00

A hazai limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztők végre elmondhatják (ami már nagyon régóta a tenyésztésszervezés vágya), hogy tenyésztői döntéseiket mért, megbízható teljesítményvizsgálati adatok alapján hozhatják meg. Közép-Európai országban hasonló mérési rendszert kevés országban találunk (ha találunk egyáltalán), nyugaton is inkább a pontokon alapuló becslési eljárások fordulnak elő. Magyarországon a küllem értékelésére az összes húsmarha-fajta esetén a küllemi bírálati pontozást használják, a limousin és blonde d’Aquitaine egyedek esetében azonban 2021-ben már rendelkezésre áll a „méretfelvételek által leírt küllem” – persze a legfontosabb értékmérő tulajdonságok tekintetében.

AZ IDEI ÚJÍTÁS „INDÍTÉKA”

2020 novemberében az egyesület Szak-bizottsága ülésén egységesen megszavazta azokat a változásokat, amelyek a teljesítményvizsgálat megújítását, és ezzel korszerű adatgyűjtési eljárást eredményeztek. Erre azért volt szükség, mert az egyesület – pár évvel ezelőtt látva a hazai limousin és blonde d’Aquitaine fajták létszámnövekedését – felismerte az általa törzskönyvezett fajták minőségi előrehaladásának szükségszerűségét a nemesítésben. Mivel a vezetőség és a törzstenyésztők nagy része is elkötelezett a két fajta nemesítésében, megszületett az alapelv; – nem elég a létszámnövekedés, a minőségi előrehaladás is nélkülözhetetlen. A minőségi előrehaladáshoz hatékony szelekció szükséges, amely csak megbízható, mért teljesítményvizsgálati adatok alapján lehetséges. Itt ezt a két szót kiemelten ki kell hangsúlyozni: „MÉRT”, és „MEGBÍZHATÓ”. A teljesítményvizsgálat átszervezése után büszkén állapíthatjuk meg 8 hónapnyi munka után, hogy az „egykor tenyésztők önbevallása alapján leadott súlyok”, mint teljesítményvizsgálati „kiindulópont” a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők egyesülete tenyésztésszervezési programjában: már a múlté!

A TECHNIKUSI RENDSZER MŰKÖDÉSE

Többször beszámoltunk róla különböző fórumokon és médiacsatornákon, hogy egyesületünk a húsmarha tenyésztő egyesületek között elsőként vezette be a Franciaországban is alkalmazott szisztémát, a technikusi-mérési rendszert. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztőszervezet alkalmazásában álló, erre a célra kiképzett agrármérnök technikusok járják az országot (2021-ben a törzstenyészeteket), és végzik el az állatok egyedi súlymérését, méret-felvételezését és néhány tulajdonság eseté-ben (pl. izmoltság) a bírálatot. Az adatokat pedig egységes formában, természetesen az állatokhoz hozzárendelve jelentik az egyesület felé, ahol a feldolgozás történik. A feldolgozás után az indexek kialakítását követően az egyes tenyésztők már pontosan láthatják, hol tart egy-egy állat a teljesítmény adatokat tekintve a saját populáció szintjén belül, illetve az egységes hazai állomány átlagához viszonyítva. Természetesen a származási igazolás adataival feltöltve a rendszer akár a tenyész-értékbecsléshez is megbízhatóan tud adatot szolgáltatni. Így lehetővé válik számos mért tulajdonság tenyészértékének becslése, nem csak a „jól bevált 205 napra korrigált súly” esetében, amelyhez szintén „bemondásos alapon” juthattak a tenyésztőszervezetek – sőt juthatnak ma is jó pár esetben.

A MÉRÉSEK

A kivitelezés nagyon egyszerű. A tenyésztő bejelenti a választási időpontot, a technikus pedig kimegy és leméri a választáskor kiválogatott borjakat. Megméri a súlyt, a marmagasságot, a farmagasságot, a háthosszúságot, a marszélességet, a csípő-szélességet és az ülőgumók közti távolságot, valamint pontozza a lábakat és az izmoltságot (comb alapján). Ez a lépés nagyon fontos, hiszen ezzel a metódussal a törzstenyészetek növendékei már fiatal korban a „szakmai szem” elé kerülnek. Szerencsére ezt a lehetőséget egyelőre pozitívan fogadják a törzstenyésztők, sokszor el is beszélgetnek a technikussal az utánpótlás szempontjairól és egy-egy egyed tekintetében átnézik a kritériumokat, amely alapján kiválasztják az utánpótlást. A második mérés a tenyészállatok esetében az éves kor körül jön el. Általában 390 és 420 nap között szemlézik újból az állatokat a szakemberek, a tenyészbikajelölteket a szokásos üzemi teljesítményvizsgálat (ÜSTV) keretein belül, a nőivarú egyedeket pedig a választott borjúnál ismertetett, azonos szempontok alapján. Így a növekedési periódus pontos, mért számokkal leírható és elemezhető. Nagy segítség a tenyésztőnek, hogy a technikussal együtt – amennyiben természetesen a tenyésztő igényli a technikus segítségét – tud egy-egy gazda mért adatokkal alátámasztott, s így megalapozott döntést hozni a szelektálandó, vagy éppen tovább tenyésztendő egyedekről. Itt jegyezném meg zárójelben, hogy mindezt a jól szervezett és irányított rendszert az egyesület önmaga finanszírozza, természetesen a tenyésztésszervezési támogatások segítségével, így az állami támogatásnak köszönhetően a tenyésztőnek (sem az egyesületi tagoknak) nem kerül többletköltségbe a rendszer üzemeltetése.


Súlymérés a méretfelvételezés után a Bakony HO-LI Kft. telepén

A KORSZERŰSÍTÉS CÉLJA

Bár a korszerűsítés és a reformok elsőd-legesen a törzstenyésztőket célozzák – és nyilván közvetlenül itt értékelhetők majd az első sikerek – a minőségi tenyészállat- és áruelőállításban kis késéssel ugyan, de közvetetten jelentkeznek majd az eredmények. Első sorban a tenyészbikaelőállítás terén várunk javulást, hiszen a mért adatok alapján történő tenyészállat-kiválasztás, valamint a nőivarú állomány egyedeinek szintén mért adatai alapján elvégzett célpárosítás elsősorban a megújuló nemzedék genetikai előrehaladását segítik. A megújuló nemzedékek, szintén első sorban a tenyészbikajelöltek pedig a teljesítményvizsgálat után árutermelő állományokba kerülnek, tehát a javító hatás ezekben az állományokban is érződni fog. Másodsorban az üszők vizsgálata során hozott megállapítások – amennyiben a nőivarú tenyészállat-utánpótlás alapját képezik – a párosítási konstrukciók másik oldalát (az anyai oldalt) is erősítik, ezzel még inkább megteremtve az esélyt a genetikai előrehaladás felgyorsításához. Vagyis a mért, megbízható adatok alapján végzett szelekció, célpárosítás gyorsabb minőségi javulást és előrehaladást eredményez.


Választási növendékek sorakoznak a teljesítményvizsgálati mérésekhez az Imár Bt. telepén

TENYÉSZÁLLAT ÉRTÉKESÍTÉS

Ha végiggondoljuk az előbb leírt össze-függéseket, nem nehéz belátni, hogy a tenyészállat-értékesítésben is előny lehet a tenyésztésszervezés „magasabb szintű” üzemeltetése, hiszen a vásárlók – akik viszonylag sok pénzt fizetek a limousin és a blonde d’Aquitaine tenyészállatokért – jobban örülnek, ha a vásárolt portéka megbízható adatokkal kerül a tenyészetük-be, vagy tudják, hogy a teljesítményvizsgálati tanúsítványok a helyszínen mért, és szakember által ellenőrzött mérési procedúra alapján lettek kiállítva, még-pedig nem csak a tenyészbikák esetén, hanem valamennyi szülő, illetve maga a választáskori növendékborjú, vagy éves üsző esetén is. Napjainkban még a nyugati országokból is nehéz beszerezni ilyen tanúsítvánnyal nőivarú tenyészállatokat. Éppen ezért örülünk annyira itt Magyarországon, a tenyésztésszervezésben dolgozó szakemberek, hogy ettől az évtől mi képesek vagyunk belföldre és akár külföldre is ilyen tanúsítvánnyal tenyészállatokat értékesíteni – legalábbis a limousin és blonde d’Aquitaine fajták esetén. 

KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁSOK A TERVEK SZERINT

A teljesítményvizsgálati reformok három nagy lépésben hozzák majd az eredményeket a tenyésztésszervezés további tervezését illetően. Az első állomáshoz 2021. december 31-én érünk, amikor lezárul a teljesítményvizsgálat első éve. Ekkor értékeljük először az eredményeket. Elsőként látni fogjuk, hogy a hazai limousin és blonde d’Aquitaine állományok átlagosan milyen korban milyen teljesítményt mutatnak. Mivel jelenleg az országban mintegy 12 ezer fajtatiszta anyatehén termel, így nagyjából 8-9 ezer utód választási teljesítményére számítunk. Ezen kívül egy 10% tenyészutánpótlást számolva, valamint azt figyelembe véve, hogy a tenyészüszők 30%-a éves kor után kerül értékesítésre, nagyjából 3-4 ezer db éves üsző adatait reméljük az év végére a teljesítményvizsgálati könyvbe bejegyezni. Nagyjából 4-500 tenyészbika kerül évente minősítésre, ha az utóbbi évek emelkedő tendenciája továbbra is marad, ezek méretfelvételével 2021-ben szintén számolunk.

Mivel az egyes kategóriákban a mérés időpontjában az állatok különböző korúak (van, amelyiket 180 naposan választják és mérik, van amelyiket 240 naposan), így figyelemmel kísérhetjük az egyes életkorokhoz tartozó átlagos súlyokat, méreteket. Másodszor elvégezzük a választáskor mért adatok 205 napra történő korrekcióját, éves üszők és tenyészbikák esetén pedig a 400 napos korrigált adatokat vetjük össze. Így már konkrét különbségek figyelhetők majd meg az egyedek teljesítményadatai között. Ha az egyes tenyészetek átlageredményeit is nyilvánosságra hozzuk, akkor azt is láthatjuk majd, mely tenyészetek rendelkeznek inkább méretesebb, rámásabb vagy alacsonyabb, de izmoltabb egyedekkel. Harmadszor ezeket az adatokat 2022. március-április hónapjaiban egy kiadványban fogjuk a hazai tenyésztők részére bocsátani, hiszen így az egyes törzstenyészetekben jellemző tenyészállattípust a vevők megismerhetik. Nem csak saját maguk tudnak viszonyítani a tenyésztők a hazai átlaghoz, hanem azt is láthatják majd, hogy mely tenyészet mely tulajdonságban erős, és miben gyengébb. Sőt, azt is fogják látni, hogy a gyengébb tulajdonságok kijavításához honnan kell tenyészállatot vásárolniuk, hol találhatók olyan tenyészbikák például, amelyek a javítandó tulajdonságokban erősek.


Kísérjük figyelemmel az egyes életkorokhoz tartozó átlagos méreteket és súlyokat!

ÖSSZEGZÉS

Egy-egy fajta nemesítésében a tenyésztésszervezés, a tenyésztéstechnika és a tenyésztéspolitika egyaránt fontos szerepet játszik. Bár minden fajta fejlődésének első állomása a populáció létszámának növekedése, azonban a folyamatos differenciálódás csak egy bizonyos mértékig „egészséges”. Ezt követően homogenizálni kell a fajtát megtartva az előnyös értékmérőket és kiszűrve a hátrányos tulajdonságokat. Ezen „szűrőmunka” folyamatos megléte mellett – melyet a szelekcióval biztosítunk – fontos az egyes teljesítmény adatokat gyűjteni, kiértékelni és levonni a megfelelő következtetést. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a lelkes tenyésztői munka. A gazdáknak ugyanis látniuk kell, hogy a mérések, méretfelvételezések fontosak, noha nagy „macerával”, leginkább időráfordítással járnak. Szerencsére a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének törzstenyésztői olyan szemléletű tenyésztők, akik ezt pontosan látják, időben felismerték, és töretlenül haladnak az adatgyűjtés megfelelő végrehajtásának irányába. Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon is örülnek, hogy az egyesülettől segítséget is kapnak ehhez jól képzett technikusok, és kidolgozott végrehajtási protokoll formájában. Nyilván éppen ezért együttműködők a gazdák is, akik mindent megtesznek a közös munka gyors és hatékony – jó hangulatban történő – lebonyolításáért. Cserébe olyan adatokat kapnak rendezett, érthető formában, amelyek nélkülözhetetlenek a tenyésztési munka végrehajtásában. Ahhoz azonban, hogy tenyészállataink legjobbjait kiválogassuk, pontos adatokra van szükség a teljesítményről. A legjobb egyedek kiválogatása pedig szükségszerű a szelekciós munka eredményes végrehajtásához. Ha a technikusok tudatosan gyűjtik ezeket a teljesítmény adatokat, melyek indexálásával, vagy a tenyészérték-becslésben történő felhasználásával megbízhatóan ki tudják választani a párosítandó egyedeket, az utódok minőségi javulására nagyobb esélyük van. Ez a minőségi javulás pedig nélkülözhetetlen lesz a jövőben, mert a jó minőség mindig érvényesülni fog a piacon. Éppen ezért a tenyésztési előrehaladás célja az egyre javuló minőségi javulás, amelyre a jövőben az itt említett teljesítményvizsgálat végrehajtásával – az előbb ismertetett összefüggések alapján – minden limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztőnek (és ezáltal vásárlóinak is) igen nagy esélye van.

Dr. Szücs Márton

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: