Agrárvilág

Partnereink

Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című pályázati lehetőség 2018. július 31-ig nyitott, mely időpontot követően támogatási kérelem nem nyújtható be. A Vidékfejlesztési Program pályázatán (VP4-4.4.1-16) vissza nem térítendő támogatáshoz juthat a gazdálkodó az alábbi esetekben és mértékben: tartós zöldugar, gyeptelepítés vagy méhlegelő létesítése szántóterületeken – 400 euro/ha; sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein – 400 euro/100 m.

Támogatási kérelmet nyújthat be bármely támogatható területtel rendelkező gazdálkodó. A bírálat során többletpont jár többek között, ha a pályázó a VP agrár-környezetgazdálkodásban, VP ökológia gazdálkodásban, illetve VP Natura 2000 gyeptámogatásban kedvezményezett, a támogatásba bevinni szándékozott terület Natura 2000, vagy Magas Természeti Értékű Területek érintettséggel rendelkezik.

Bővebben...

Az idei év meghatározó a vállalkozások számára abban, hogy a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához kedvező feltételek mellet támogatáshoz jussanak.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott GINOP 1.2.6.8.3.4-16 kódszámú „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” címet viselő pályázati felhívás 2019. február 15-ig nyitva áll. A pályázati felhívás kiváló lehetőséget nyújt innovatív, energiahatékony, produktív technológiai megoldások megvalósításához, amely megalapozhatja a hazai élelmiszeripari vállalatok nemzeti és nemzetközi versenyképességét.

Bővebben...

Idén is indul a K&H Bank fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázata.  A magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD-képzésben részt vevő hallgatóitól olyan pályamunkákat vár a bank, amelyek az ágazat versenyképességének növelésére és digitalizációjára kínálnak megoldást.

A mezőgazdaság teljesítményéhez hazánkban is nagymértékben hozzájárulnak az európai uniós támogatások, amelyeknek feltételei 2020 után jelentősen megváltozhatnak. Az év elején nyilvánosságra hozott, 2020 utáni Közös Agrárpolitika első tervezetéből jól látszik, hogy a két legfontosabb irányelv a kutatás-fejlesztés előmozdítása és a környezeti fenntarthatóság lesz. Előbbinél ráadásul nem a precíziós gazdálkodás, hanem sokkal inkább az új technológiai megoldások finanszírozása a cél. Kiemelten nagy szükség van tehát a friss, fiatal elmék felkarolására, akik korszakalkotó technológiai innovációkban, irányokban és nemesítési eljárásokban gondolkodnak – hívta fel a figyelmet Tresó István, a K&H Agrárüzletág fejlesztési főosztályvezetője

Bővebben...
: