Agrárvilág

Partnereink

Pályázat élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának javítására

„Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” címmel megjelent a VP5.-4.1.6.-4.2.3.-17. pályázati felhívás tervezete. Egyéni projektek esetén 500 millió forint, kollektív projektek esetén 1 milliárd forintos maximális támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, valamint mikro- és kisvállalkozások.

A támogatási kérelmek kertészeti és állattartó gazdaságok, valamint élelmiszeripari- és borüzemek energiahatékonyságának javítása céljából nyújthatóak be. A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Lehetőség nyílik a kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények korszerűsítésére és felújítására az energiahatékonyság növelése céljából.

A tervezet szerint két célterületen lehet támogatási kérelmeket benyújtani:

1. Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.
2. Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Az 1. célterület esetében azok a mezőgazdaági termelők jogosultak a támogatásra, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. A 2. célterületen kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás- és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatók. A támogatásra jogosultak a mezőgazdasági termelők, amennyiben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdaságból származott, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások. A fejlesztendő építménynek legalább 2016. január 1.-től mezőgazdasági üzemként kell működnie. A pályázatok benyújtására termelői csoportok, vagy termelői szervezetek számára is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek az 1. célterület esetében:

Kertészeti üzemek fejlesztése:

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek

 • Hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Fűtési, hűtési, használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszereinek korszerűsítése.
 • Valamint a temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

Állattartó gazdaságok fejlesztése:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések energetikai korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Kertészeti üzem és állattartó gazdaság esetében is az alábbi megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek kiépítése lehetséges:

 • Napkollektorok alkalmazása.
 • Biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése.
 • Geotermikus energia használata.
 • Biogáz termelés.
 • Napelemes rendszer kialakítása.
 • Szélenergia felhasználása.

Támogatható tevékenységek a 2. célterületen:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

A támogatás maximális intenzitása a közép-magyarországi régióban 40%, míg a Közép-Magyarországon kívüli régiókban 50%. Az 1. célterületen a fiatal mezőgazdasági termelők projektjei, valamint a 2. célterületen, a kollektív módon végrehajtott projektek további 10 százalékponttal nagyobb támogatási intenzitásra jogosultak. Az igényelhető előleg a támogatás legfeljebb 50%-a lehet.

A pályázatok benyújtására előreláthatóan 2018. február 19.-től 2020. február 18.-ig van lehetőség.

A teljes cikk elolvasásához kattintson: https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/3685-uj-palyazat-mezogazdasagi-es-feldolgozo-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasa?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Kép: http://img.reblog.hu

Forrás: www.palyazatihirek.eu

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket:

Utoljára frissítve: 2017. november 14., kedd 14:33
: