Agrárvilág

Kövesd te is!

Partnereink

Génmegőrzési feladatok ellátására írt ki pályázatot az agrárminiszter

A támogatás célja forrást biztosítani a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi genetikai anyagainak megőrzésére, fenntartására és fejlesztésére. A felhívásra államháztartáson belüli és kívüli szervezetek, valamint természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A pályázatokat legkésőbb 2018. augusztus 31. 24:00 óráig kell benyújtani.

A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az alábbi területeken igényelhető:

I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése
II. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzése
III. Dísznövények megőrzése
IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése
V. Gyümölcstermő növények megőrzése
VI. Zöldségnövények megőrzése
VII. Szántóföldi növények megőrzése
VIII. Szőlő megőrzése

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek, jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek.

Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és a pályázat mellékletében meghatározott erdészeti fafajok fenntartását és megőrzését lehet támogatni. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (Nébih) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatók. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és a szőlő törzsültetvények.

Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 90 308 333 forint használható fel. A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak. A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2018. augusztus 31. 24:00

A pályázati cél megvalósítására támogatás a fentebb felsorolt területeken, az egyes növénycsoportokhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető.

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/3918-genmegorzesi-feladatok-ellatasara-irt-ki-palyazatot-az-agrarminiszter

Kép: https://beerporn.hu

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket:

Utoljára frissítve: 2018. augusztus 22., szerda 13:03