Agrárvilág

Partnereink

Új halgazdálkodási pályázati felhívás tervezete jelent meg

Megjelent a „MAHOP-2.5-2018 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása című felhívás tervezete. A pályázati kiírás az akvakultúrával foglalkozó vállalkozások környezetvédelmi és erőforrás-felhasználási hatékonyságát támogatja. A majdnem 1 milliárd forintos keretösszegből a hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermeléssel összefüggő környezetvédelmi szolgáltatások miatt felmerülő többletköltségek kompenzációja valósulhat meg. A pályázatok 2018. október 1-től 2018. november 30-ig nyújthatók be.

A felhívás általános célkitűzése a vizes élőhelyek fokozott megőrzése és fejlesztése, élő-, táplálkozó- és költőhely biztosítása, környezeti terhelés csökkentése és az édesvízi készletek megőrzése a természeti erőforrásokat megújító extenzív tógazdasági technológiák alkalmazása révén. Célként fogalmazódik meg továbbá a halastavi ökoszisztémákhoz kapcsolódó természetvédelmi szempontból jelentős fajok élőhelyeinek kiemelt védelme.

A pályázat keretében az extenzív tógazdasági haltermelés, a természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javításához, valamint a tájképi elemek megóvásához nyújtható támogatás. A program részeként az alább felsorolt tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező:

1. A részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló halastó területnek/haltermeléssel hasznosított víztározónak háromévente legalább egyszer teljes lecsapolásra és feltöltésre kell kerülnie.

2. A programba bevont halastóba/haltermeléssel hasznosított víztározóba évente több mint 50 kg/ha ponty népesítő anyagot kell telepíteni. A kihelyezés maximális mértéke ezen fajra vonatkoztatva 700 kg/ha lehet. Ezen elvárásoknak nem kell megfelelnie az igazoltan ivadéknevelésre beállított halastavaknak.

3. A halastavi tápanyag-gazdálkodásban kizárólag szerves eredetű istállótrágya használható. Műtrágya-felhasználása tilos.

4. Telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körén belül kötelező a hínárvegetáció fenntartása, amely nem gyéríthető. A hínárvegetáció gyérítése mechanikus módszerrel, abban az esetben lehetséges, ha a támogatást igénylő rendelkezik a területre érvényes éves hínárkezelési tervvel és azt a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság engedélyezte.

5. Nádaratás és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek (különösen a szállítás és kihúzás) végzése, december 15. és február 15. között a rizómák károsítása nélkül engedélyezett, amennyiben azt a támogatás kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő jelezte. A nádas 15 %-át minden évben, forgó rendszerben lábon kell hagyni. A támogatást igénylőnek a részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló területre érvényes éves nádaratási tervvel kell rendelkeznie amennyiben nádgazdálkodást folytat.

6. Madárriasztás a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság által jóváhagyott éves madárriasztási terv alapján végezhető.

7. Fészkelési időszakban (március 1.-július 15.) a vízszintingadozás napi mértéke nem haladhatja meg az 5 cm-t.

8. Nem zavarható a vízpart vagy a vízi környezet a vidra szaporodási helyének, valamint telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körzetében. A téli időszakban a halastóhoz/haltermeléssel hasznosított víztározóhoz közvetlenül kapcsolódó tápláló és lecsapoló csatornákon nem helyezhető el olyan műszaki zár/kerítés/hosszú földalatti csőszakasz, amely akadályozza a vidra közlekedését és táplálkozását.

9. Az előírások ellenőrizhetősége érdekében a támogatást igénylő köteles éves Tógazdálkodási Naplót vezetni.

Az igényelhető vissza nem térítendő, egységköltség formában meghatározott támogatás összege: 70.200 Ft/hektár/5 év. A teljes támogatási összeg egy összegben kerül kifizetésre.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 1. napjától 2018. november 30. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/halaszati-palyazatok/3926-megjelent-az-uj-halgazdalkodasi-palyazati-felhivas-tervezete

Kép: https://img.globuya.com/

Kövessen minket, s további agrárgazdasági híreinket:

Utoljára frissítve: 2018. szeptember 14., péntek 13:06
: