Agrárvilág

Partnereink

Pályázati Kommunikáció

Pályázati Kommunikáció (9)

Datetime: 12 dec. 2018
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Megkezdődött „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című, EFOP-3.4.3-16-2016-00021 azonosítószámú projekt szakmai megvalósítása.

A Debreceni Egyetem 2017 januárjában kezdte meg az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 azonosító számú projekt megvalósítását. A pályázat keretében olyan tevékenységeket valósítanak meg, amellyel hozzájárulnak a magyar felsőoktatás teljesítményének fokozásához az által, hogy a projekt keretében elkészülő tananyagok versenyképes tudást biztosítanak az intézménybe jelentkező és a képzésben részt vevő hallgatók számára. Az új tananyagok digitalizálásának és e-learning tananyagok kidolgozásának köszönhetően könnyebben elérhetők lesznek az információk, tananyagok a hallgatók számára, és hozzájárulnak az egyetemi oktatás mellett a felnőttképzés más formáinak kiszolgálásához, ezzel támogatva az Európai Unió „Lifelong learning” célkitűzéseit.

Bővebben...
Datetime: 04 dec. 2018
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

A Vidékfejlesztési Program a vidéki térségekben működő mikro vállalkozásoknak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése érdekében „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Szászi Beatrix Henrietta őstermelő sikeresen pályázott.

A Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló projekt címe „Falusi szálláshelyek és turisztikai attrakció létesítése Litka faluban”,

Bővebben...
Datetime: 10 okt. 2018
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

A Debreceni Egyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzeti kiválóság pályázata keretében mintegy 300 millió forinttal támogatott kutatási programot indít „A magyar fogyasztók rövid- és hosszútávú alfatoxin-terhelésének meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések megalapozása” címen. A 2018-1.2.1-NKP-2018-00002 számú projekt  célja a fogyasztói expozíció feltárásán alapuló élelmiszerbiztonsági kockázatbecslés pontosítása, valamint a megelőzés, a tejbe kerülő, közegészségügyi veszélyt jelentő alfatoxin M1 visszaszorítása a különböző növényfajták, kukoricahibridek és tárolástechnológiák megfelelő használatával.

A kutatók bíznak benne, hogy mikrobiológiai és analitikai eszközökkel feltárhatók azok a csatornák és technológiai folyamatok, amelyeken keresztül a mikotoxinok bekerülhetnek az élelmiszerláncba, illetve lehetőségük lesz arra is, hogy különböző mikroorganizmusok segítségével gátolják a mikotoxinok kialakulását, illetve hatástalanítsák a takarmányba már bejutottakat.

Bővebben...
Datetime: 30 aug. 2018
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Gazdaságomat Laskodon terveztem létrehozni és a negyedik év végére 10,34 EUME méretre növelni. 2,8 ha területen fekete bodza telepítése, továbbá 95 méhcsalád vásárlása volt a terv. Családi gazdaságban szerzett több éves kertészeti tapasztalattal rendelkezem, ami megkönnyíti a pályázati tervben vállaltakat.

Az ültetvényhez kapcsolódó éves gépi munkák nagy részét saját, ill. a család tulajdonában meglévő gépekkel végzem, a kézi munkákat pedig személyes közreműködés és alkalmazott útján.

Bővebben...
Datetime: 11 jan. 2018
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

A talaj egy természeti erőforrás, minőségének megőrzése nemzetgazdasági cél. Az intenzív mezőgazdasági termelés sajátos velejárója lett a talajok minőségének romlása, termékenységének csökkenése.

Az elmúlt évtizedekben Európában és Hazánkban is drasztikusan csökkent a talajok szerves anyag készlete. Bár az istállótrágyával történő szerves anyag pótlásának évezredes hagyományai vannak, azonban napjainkban a lecsökkent állatállomány trágyatermelése nem fedezi a növénytermesztés szükségleteit. Ugyanakkor, a környezetbarát termékek köre folyamatosan bővül, eladási áraik ma már versenyképessé teszik mind a szántóföldi növénytermesztés, mind a zöldség és gyümölcs termesztés termékeit.

Bővebben...
Datetime: 08 nov. 2017
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Gazdaságomat 2015. január 1.-én indítottam a Fiatal Mezőgazdasági Termelők indulásához 2014-ben igényelt és elnyert támogatásból. Jelen sajtóközleményt a pályázat Kommunikációs tervében vállalt kötelezettségemnek teljesítéseként jelentetem meg.

A gazdaság bemutatása: A működés első évében - vállalásomnak megfelelően – Gödöllőről a város külterületén fekvő tanyára költöztem, ahol törzslúd tartással foglalkozó gazdaságom jelenleg is működik.  1500 tojóból és 500 gúnárból álló állománnyal indítottam a termelést, jelenleg ezen felül 90 tojótyúk és egy hízómarha is része a gazdaságnak.

Bővebben...
Datetime: 30 okt. 2015
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth Lajos utca 70. székhellyel rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő vagyok és ezen tevékenységemet 2013. január 1. nappal indítottam szülőfalumban. 

A mezőgazdasági munkákkal már gyerekkoromban kapcsolatba kerültem az általános és gimnáziumi éveim szabadidejének nagy részét szarvasmarha tartással és mezőgazdasági gépi szolgáltatással töltöttem. Felsőfokú képesítésem Okleveles Agrármérnök. Hosszú évek után a már sokaid kínálkozó pályázati lehetőséget kihasználva 2012. év végén a magyar vidék nyertes fiatalgazdálkodója lettem.

Bővebben...
Datetime: 23 okt. 2014
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth Lajos utca 70. székhellyel rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő vagyok és ezen tevékenységemet 2013. január 1. nappal indítottam szülőfalumban. 

A mezőgazdasági munkákkal már gyerekkoromban kapcsolatba kerültem az általános és gimnáziumi éveim szabadidejének nagy részét szarvasmarha tartással és mezőgazdasági gépi szolgáltatással töltöttem. Felsőfokú képesítésem Okleveles Agrármérnök. Hosszú évek után a már sokaid kínálkozó pályázati lehetőséget kihasználva 2012. év végén a magyar vidék nyertes fiatalgazdálkodója lettem.

Bővebben...
Datetime: 25 okt. 2013
Írta:
Kategória: Pályázati Kommunikáció
0 Comments

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth Lajos utca 70. székhellyel rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő vagyok és ezen tevékenységemet 2013. január 1. nappal indítottam szülőfalumban. 

A mezőgazdasági munkákkal már gyerekkoromban kapcsolatba kerültem az általános és gimnáziumi éveim szabadidejének nagy részét szarvasmarha tartással és mezőgazdasági gépi szolgáltatással töltöttem. Felsőfokú képesítésem Okleveles Agrármérnök. Hosszú évek után a már sokadik kínálkozó pályázati lehetőséget kihasználva 2012. év végén a magyar vidék nyertes fiatal-gazdálkodója lettem.

Bővebben...
: