AGRÁRVILÁG Magazin

Kövesd te is!

Partnereink

A hazai szelekciós munka bemutatása határon túl

  • 2022. április 26., kedd 12:45

A hazai limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztőket összefoglaló egyesület sok éve jó kapcsolatot ápol keleti partnerországaival. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy tenyészállat exportunk legjelentősebb része Románia, Ukrajna és Szerbia felé hagyja el az országot, ami elsősorban nőivarú, másodrészben pedig tenyészbika exportot jelent. Éppen ezért fontos, hogy a rendszeresen megjelenő, külföldi nyelvű szakcikkeken kívül is segítsük a határon túl élő gazdákat, termelésük optimalizálását és szakmai fejlődésüket tekintve. Éppen ezért fogalmazódott meg az alábbi „továbbképzés” ötlete, mely Románia országhatárán túli tenyésztőnk, a Schontal Innovative Agricol telepén valósult meg.

Ezzel a kezdeményezéssel a februári-márciusi időszak ténylegesen a külföldi kapcsolatokról szólt, ugyanis nem csak egyesületünk fogadott szakembereket fajtáink hazájából (melyről már több fórumon beszámoltunk), hanem az egyesület munkatársai is meglátogatták a román határ túloldalán gazdálkodó magyar húsmarha tartókat. A Schontal Innovative Agricol gazdaság az egyesület – országhatárunkon túl gazdálkodó – rendes tagja, akik törzskönyvezési és teljesítmény-vizsgálati munkájukat a hazai technikusok segítségével végzik el.

A szervezet szakmai vezetője, dr. Bartha Károly, állatorvos úgy gondolta, hogy nélkülözhetetlen egy olyan teljesítményvizsgálati bemutató, mely a gyakorlati elemeket az elmélettel ötvözve a minőségi fejlődést mozdítja elő az ott gazdálkodó, elsősorban limousint, de amúgy bármilyen fajtájú húsmarhát tartó gazdacsoport körében. Mivel egyesületünk kifejezetten jó kapcsolatot ápol Bartha Károllyal és a terület gazdáival, nem volt kétséges, hogy azonnal igent mondunk a felkérésre. Azt is fontos tudni, hogy Románia területén, főként Erdély belső területein is sok tenyésztő alapozta húsmarha-tenyészetét magyar tenyészállat alapanyagra, ezért az erdélyi és partiumi vidékek szakmai továbbképzése is szinte kötelező feladata egyesületünknek. Ezt hasonlóképpen értékelik az ott gazdálkodó tenyésztők is, melyre az összejövetelen megjelent tartók létszáma volt a bizonyíték.


Gyülekező Csanáloson

Az egyesület szakmai bemutatóján több, mint 30 fő vett részt Csanálos település külterületén, ahol 250 árutermelő tehén, köztük 70 tiszta-vérű limousin termel. A hazai Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületétől az ügyvezető igazgató dr. Szücs Márton, valamint a szakmai szervezet két technikusa Molnár Miklós és Demény Márton érkeztek a bemutatóra. A program első részében éves üszők küllemi bírálatára került sor, ahol az egyes tulajdonságokat ismertetve – a szelekciós szempontokat összefüggésbe hozva a gazdasági és genetikai előrehaladással – a küllem alapján történő kiválogatás pontos mechanizmusát nézhették meg a jelenlévők.

Ezután az egyesület Kelet-magyarországi technikusa felvette a szokásos méreteket (súlymérés, marmagasság, farmagasság, háthosszúság, marszélesség, csípőszélesség, ülőgumó közti távolság), majd ezek összefüggéseiről is beszélt. Kiemelte a mar- és farmagasság különbségét, melyről a növekedési erélyre lehet következtetni, valamint a csípő és az ülőgumó méreteinek kapcsolatát, mely a medence alakulásának egyik legfontosabb mutatója, ami pedig nélkülözhetetlen a könnyű ellés irányába ható szelekcióhoz. Itt fontos megjegyezni, hogy ma a limousin fajta szelekciójában az egyik legfontosabb szempont a medence alakulása. Itt azonban nem csak a szélességi mutatók nyomnak a latba, hanem a medence hosszát (külső csípőszöglet és a tompor oldalról mért távolsága), és lejtési szögét is figyelni kell. Minél hosszabb és egyenesebb a medence, annál könnyebb az ellés. A szélesség pedig inkább a medence belső átmérőjére enged következtetni, illetve a vázra felépíthető izommennyiségre. Vagyis a medence szélessége, és az ülőgumó közti távolság, a tomporszélesség inkább a felépíthető izommennyiséget determinálja, míg a medencehossz és farlejtés pedig a könnyű-ellésre való hajlamot.


Farmlátogatás és bemutató Csanáloson
 

A bemutató végén a tenyészbikajelölt növendékekről is volt egy rövid szemle, ismertetve a tenyészbika minősítés hazai feltételeit, a fajta hazájában alkalmazott teljesítményindexeket, külön kitérve a genomikai tenyészérték-becslésre, mely napjainkban rendkívül előtérbe került.

A program nagyon jó hangulatban telt, és nagy örömünkre a résztvevők elégedettségével zárult, ezért a közös munka feltehetően a jövőben is folytatódni fog. Szerencsére a határon túl is éppen ezért ismerik el a hazai limousin tenyészállatok minőségét, mert látható mindaz a komoly teljesítményvizsgálati és tenyészérték-becslési munka, amely alapján a magyar tenyésztők a szelekciót végzik. Abban az esetben pedig, ha a szelekció megbízható adatokra alapozott, akkor a genetikai előrehaladás determinált a jövőben, ennek pedig évről évre egyre jobb minőségű tenyészállat kibocsátás lesz az eredménye.

MIÉRT MEGBÍZHATÓ A MAGYAR LIMOUSIN ÉS BLONDE D’AQUITAINE TENYÉSZÁLLAT?

2020 novemberében az egyesület Szakbizottsága ülésén egységesen megszavazta azokat a változásokat, amelyek a teljesítmény-vizsgálat megújítását, és ezzel korszerű adatgyűjtési eljárást eredményeztek. Erre azért volt szükség, mert az egyesület – pár évvel ezelőtt látva a hazai limousin és blonde d’Aquitaine fajták létszám növekedését – felismerte az általa törzskönyvezett fajták minőségi előrehaladásának szükségszerűségét a nemesítésben. Mivel a vezetőség és a törzstenyésztők nagy része is elkötelezett a két fajta nemesítésében, megszületett az alap-elv; – nem elég a létszámnövekedés, a minőségi előrehaladás is nélkülözhetetlen. A minőségi előrehaladáshoz hatékony szelekció szükséges, amely csak megbízható, mért teljesítményvizsgálati adatok alapján lehetséges. 2021-ben elindult a teljesítményvizsgálat átszervezése, mely után büszkén állapíthatjuk meg 15 hónapnyi munka után, hogy az „egykor tenyésztők önbevallása alapján leadott súlyok”, mint teljesítményvizsgálati „kiindulópont” a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete tenyésztésszervezési programjában már a múlté!


Farmlátogatás és bemutató Csanáloson, Románia területén

Az „új időszámítás” alapja az a módszer, amit hazánkban a húsmarha tenyésztő egyesületek között elsőként vezette be a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete, nevezetesen a Franciaországban is alkalmazott szisztémát, a technikusi-mérési rendszert. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztőszervezet alkalmazásában álló, erre a célra kiképzett agrármérnök technikusok járják az országot (2021-ben a törzstenyészeteket), és végzik el az állatok egyedi súlymérését, méretfelvételezését és néhány tulajdonság esetében (pl. izmoltság) a bírálatot. Az adatokat pedig egységes formában, természetesen az állatokhoz hozzárendelve jelentik az egyesület felé, ahol a feldolgozás történik. A feldolgozás után az indexek kialakítását követően az egyes tenyésztők már pontosan láthatják, hol tart egy-egy állat a teljesítmény adatokat tekintve a saját populáció szintjén belül, illetve az egységes hazai állomány átlagához viszonyítva. Mivel a Magyar Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete a pedigrék kiállításához minden esetben előírja a hivatalos DNS alapú származás-ellenőrzési vizsgálatot, így a megbízható származási igazolás adataival feltöltve a rendszer akár a tenyészérték-becsléshez is nagy biztonsággal tud adatot szolgáltatni. Ennek eredményeként lehetővé válik számos mért tulajdonság tenyészértékének becslése, nem csak a „jól bevált 205 napra korrigált súly” esetében, amelyhez szintén „bemondásos alapon” juthattak a tenyésztőszervezetek – sőt jó pár egyéb fajta esetében juthatnak ma is...


Méretfelvételezés Csanáloson

A mérések kivitelezése nagyon egyszerű. A tenyésztő bejelenti a választási időpontot, a technikus pedig kimegy és leméri a választáskor kiválogatott borjakat. Megméri a súlyt, a marmagasságot, a farmagasságot, a háthosszúságot, a marszélességet, a csípőszélességet és az ülőgumók közti távolságot, valamint pontozza a lábakat és az izmoltságot (comb alapján). Ez a lépés nagyon fontos, hiszen ezzel a metódussal a törzstenyészetek növendékei már fiatal korban a „szakmai szem” elé kerülnek. Szerencsére ezt a lehetőséget egyelőre pozitívan fogadják a törzstenyésztők, sokszor el is beszélgetnek a technikussal az utánpótlás szempontjairól és egy-egy egyed tekintetében átnézik a kritériumokat, amely alapján kiválasztják az utánpótlást. A második mérés a tenyészállatok esetében az éves kor körül jön el. Általában 390 és 420 nap között szemlézik újból az állatokat a szakemberek, a tenyészbika-jelölteket a szokásos üzemi teljesítményvizsgálat (ÜSTV) keretein belül, a nőivarú egyedeket pedig a választott borjúnál ismertetett, azonos szempontok alapján. Így a növekedési periódus pontos, mért számokkal leírható és elemezhető. Nagy segítség a tenyésztőnek, hogy a technikussal együtt – amennyiben természetesen a tenyésztő igényli a technikus segítségét – tud egy-egy gazda mért adatokkal alátámasztott, s így megalapozott döntést hozni a szelektálandó, vagy éppen tovább tenyésztendő egyedekről. Itt jegyezném meg, hogy mindezt a jól szervezett és irányított rendszert az egyesület önmaga finanszírozza, természetesen a tenyésztésszervezési támogatások segítségével, így az állami támogatásnak köszönhetően sem a tenyésztőnek, sem az egyesületi tagoknak nem kerül többletköltségbe a rendszer üzemeltetése.

A korszerűsítés és a reformok elsődlegesen a törzstenyésztőket célozzák,de a sikerek a minőségi tenyészállat- és áru-előállításban is jelentkeznek majd. Elsősorban a tenyészbika-előállítás terén várunk javulást, hiszen a mért adatok alapján történő tenyészállat-kiválasztás, valamint a nőivarú állomány egyedeinek szintén mért adatai alapján elvégzett célpárosítás elsősorban a megújuló nemzedék genetikai előrehaladását segítik.


Üszők minősítése Csanáloson

A megújuló nemzedékek tenyészbika-jelöltjei pedig a teljesítményvizsgálat után árutermelő állományokba kerülnek, tehát a javító hatás ezekben az állományokban is érződni fog. Az üszők vizsgálatai során hozott megállapítások a párosítási konstrukciók anyai oldalát is erősítik, ezzel még inkább megteremtve az esélyt a genetikai előrehaladás felgyorsításához. Vagyis a mért, megbízható adatok alapján végzett szelekció, célpárosítás gyorsabb minőségi javulást és előrehaladást eredményez.

Ha végiggondoljuk az előbb leírt összefüggéseket, nem nehéz belátni, hogy a tenyészállat-értékesítésben is előny lehet a tenyésztésszervezés „magasabb szintű” üzemeltetése, hiszen a vásárlók jobban örülnek, ha a vásárolt portéka megbízható adatokkal kerül a tenyészetükbe, vagy tudják, hogy a teljesítményvizsgálati tanúsítványok a helyszínen mért, és szakember által ellenőrzött mérési procedúra alapján lettek kiállítva, mégpedig nem csak a tenyészbikák esetén, hanem valamennyi szülő, illetve maga a választáskori növendékborjú, vagy éves üsző esetén is. Napjainkban még a nyugati országokból is nehéz beszerezni ilyen tanúsítvánnyal nőivarú tenyészállatokat. Éppen ezért örülünk annyira itt Magyarországon, a tenyésztésszervezésben dolgozó szakemberek, hogy ettől az évtől mi képesek vagyunk belföldre és akár külföldre is ilyen tanúsítvánnyal tenyészállatokat értékesíteni – legalábbis a limousin és blonde d’Aquitaine fajták esetén! Ennek a tenyésztésszervezési rendszernek az eredményeképp külföldre jóval megbízhatóbb eredményekkel, minőségi tenyészállatok érkezhetnek majd, amely erősíti a magyar limousin és blonde d’Aquitaine tenyészállatok hírét és a tenyésztők szakmai munkájának pozitív megítélését. 

Dr. Szücs Márton

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: